KOMUNIKAT OD REDAKCJI NT. PRZYSZŁOŚCI „GŁOSÓW PODOLAN”

Z powodu śmierci w listopadzie 2020 roku naszej nieodżałowanej Pani Redaktor, Jej współpracownicy stanęli przed problemem: co dalej?

Zapadła decyzja o dalszym wydawaniu czasopisma – na razie w formie elektronicznej – bezpłatnej, rozsyłanej przez e-mail każdej zainteresowanej osobie.

Czasopismo będzie ukazywać się jako kwartalnik, a jego wydawcą nie będzie już (prawdopodobnie) klub „Podole” a Poznański Oddział TML i KPW, który to uchwałą zgodził się już na to w zamian za zamieszczanie na łamach zawsze kilku – kilkunastu stron ze swojej działalności (nie mają oni obecnie Biuletynu).

Liczba stron numeru „Głosów” nie będzie stała jak dotychczas a będzie oscylowała pomiędzy 80 – 100 stronami. Układ i tematyka „Głosów” nie ulegnie zmianie – opisujemy tylko woj. tarnopolskie – zbieramy relacje, wspomnienia, artykuły historyczne i pożegnania.

W dalszym ciągu będziemy w kontakcie z warszawskim „Klubem Podole”, jego komunikaty także będą zamieszczane.

Co do wydawania drukiem – wszystko zależy od liczby osób chętnych – przy 200 osobach koszt numeru wyniósłby ok. 8,- zł plus porto. Mniejsza liczba prenumeratorów spowoduje wzrost ceny za egzemplarz, który wtedy cenowo byłby nieprzystępny dla kieszeni emeryta.

Jeżeli nasz plan, w nawet wydawaniu elektronicznym „nie wypali”, np. z powodu problemów z przekazaniem tytułu, ukaże się jeden bądź dwa ostatnie numery zbiorcze zamykające wszystkie rozpoczęte artykuły – ale liczymy, że uda mam się wydawać „Głosy” dalej jako kwartalnik.

Jeżeli uda się pozyskać fundusze, w pierwszej kolejności wydamy drukiem zaległe numery, tj. poprzedni 150 „Jubileuszowy” oraz ten, czyli 151 oraz prześlemy je prenumeratorom.

Następny numer już jako kwartalnik (na pewno elektroniczny, możliwe że i drukowany) ukaże się prawdopodobnie w marcu 2021 r. z kolejnym numerem – 152, jednak już jako rok 2021 (opuszczamy w numeracji 2019 i 2020 rok).

Przedstawiamy Państwu proponowany nowy skład redakcji „Głosów”, wszystkie te osoby w mniejszym czy większym stopniu współpracowały z panią Kotowicz:

Igor Megger (Poznań) – Redaktor Naczelny, Wiceprezes Poznańskiego Oddziału TML i KPW, historyk.

Hanna Dobias-Telesińska (Poznań) – wieloletnia sekretarz i Wiceprezes Poznańskiego Oddziału TML i KPW, redaktor biuletynu Oddziału Poznańskiego i strony www.lwowiacy.pl.

Alicja Kocan (Warszawa) –sekretarz Warszawskiego Oddziału TML, redaktor biuletynu Oddziału Warszawskiego TML, tarnopolanka.

Robert Szczerkowski (Wrocław) – historyk, autor m.in. publikacji nt. Korpusu Ochrony Pogranicza

Cezary Żyromski (Wrocław) – członek zarządu Oddziału „Buczacz” TML i KPW, zasłużony dla Wrocławia dziennikarz, monasterzyczanin.

Serdecznie prosimy Państwa o podawanie do redakcji danych kontaktowych prenumeratorów na ewentualną wersję drukowaną – było ich ok. 200, ponieważ my mamy tylko 60 nazwisk. Prosimy o kontakt także osoby chętne na prenumeratę na rok 2021 – jeśli dojdzie ona do skutku wynosić będzie ok. 50,- zł na rok (4 numery plus porto). Wersja elektroniczna jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane pisaniem do „Głosów” także prosimy o kontakt. Prosimy o przesyłanie wspomnień, artykułów historycznych, pożegnań, relacji, opisów działalności itd. Dane kontaktowe (zalecamy telefonicznie):

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Poznań

CK Zamek”, ul. św. Marcin 80/82 p.336

61-809 Poznań

Z dopiskiem „Redakcja Głosów Podolan”

Adres e-mail: igor_mode@wp.pl

Tel. 728-252-793

Mamy nadzieję, że to wielkie dzieło pani Ireny Kotowicz nie upadnie, a będzie istnieć przez następne lata.

Pierwszy numer kwartalnika planujemy wydać przynajmniej w wersji elektronicznej pod koniec marca 2021.

Z kresowym pozdrowieniem

Zespół redakcyjny „Głosów Podolan”

NOWY – 151 NUMER – „GŁOSÓW PODOLAN” JUŻ DOSTĘPNY

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego – 151 numeru dwumiesięcznika „Głosy Podolan” biuletynu „Klubu Podole” Warszawskiego oddziału TML i KPW, który pomagają redagować członkowie poznańskiego oddziału. Numer 151 w znacznej części poświeciliśmy pani Kotowicz. Czasopismo jest tylko i wyłącznie poświęcone byłemu województwu tarnopolskiemu. W numerze 151 :

REDAKCJA – Ś.P Irena Kotowicz 1923-2020

Igor MEGGER (Poznań) – Wspomnienie o Irenie Kotowicz

Hanna DOBIAS-TELESIŃSKA (Poznań) – Laureaci statuetki „Semper Fidelis”

Stanisław BOGUMILSKI (Poznań) – Moja droga (cz.2) Wspomnienia z Kamionki Strumiłowej

Zbigniew BARYLAK (Stróżna) – Dzieje Zakonu Niepokalanek w Jazłowcu

Igor MEGGER (Poznań) – Wybitni filateliści polscy urodzeni na Podolu oraz z nim związani

REDAKCJA – Komunikat redakcji nt. przyszłości wydawnictwa

Numer 151 w całości bezpłatnie znajduję się w wersji elektronicznej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, pod dokładnym adresem: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/583422/edition/495299/content

Przypominamy także, że redakcja zbiera zapisy na Zeszyt Specjalny nr 11 „Podole w starej pocztówce”. Numer zawiera blisko 80 starych (do 1939 roku) pocztówek z terenów byłego województwa tarnopolskiego. Cały numer w kolorze. Zeszyt Specjalny można zakupić na zapisy u Igora Meggera tel. 728-252-793, cena 11,- zł za egzemplarz, plus wysyłka. Zachęcamy oddziały i kluby do zakupu większej ilości z jedną przesyłką.

Plany i postanowienia co do przyszłości wydawnictwa podajemy w osobnym, następnym komunikacie.

W imieniu redakcji „Głosów Podolan”- Igor Megger

WYBITNI FILATELIŚCI POLSCY URODZENI NA KRESACH POŁ.-WSCH. NIEZWIĄZANI Z POZNANIEM – CZ. 4

Igor Megger

W czwartej, ostatniej części artykułu o polskich filatelistach urodzonych na Kresach przedstawiam kolejne sylwetki 16 osób zasłużonych dla polskiej filatelistyki i ruchu filatelistycznego. Wśród tych nazwisk szczególnie warto zwrócić uwagę na sylwetki Stanisława Walischa, dr. Mariana Waysa i Lesława Schmutza – wybitnych badaczy znaczka polskiego, ekspertów PZF, oraz Jerzego Zadurowicza – współtwórcy ruchu filatelistycznego we Lwowie w czasach II RP.

Sadowski Stanisław ur. 06.04.1935 r. Czortków (woj. Tarnopol) zm. 25.12.1998 r. Łódź. Płk WP, inżynier łączności. Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1950 r. Organizator i wieloletni (1960-1985) prezes Koła Miejskiego PZF w Sieradzu, prezes Koła PZF im. inż. Cz. Danowskiego w Łodzi (1988-1997). Członek i wiceprezes Zarządu Oddziału PZF w Łodzi. Członek, a od 1977 do 1997 r. przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZF w Łodzi. Przewodniczący (1977-1990) Głównego Sądu Koleżeńskiego PZF. Był organizatorem wystaw, wystawcą i sędzią I klasy. Był inicjatorem cyklicznych wystaw krajowych „Kosmos”, które organizował w Sieradzu w latach 1962-1988. Wyróżniony za zasługi dla filatelistyki m.in. tytułem Członka Honorowego PZF(1990). Przez Okręg Łódzki w 1981 otrzymał tytuł „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF”. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego (1965), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” oraz licznymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi.

Schmutz Lesław ur. 01.08.1934 r., Kamionka Strumiłowa (woj. Tarnopol) – jeden z najwybitniejszych żyjących polskich filatelistów. W 1951 r. wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów w Kole nr 1 w Rzeszowie. Od 1959 r. wykonuje ekspertyzy filatelistyczne, początkowo znaków pocztowych poczt obozowych, wojskowych i getta łódzkiego w czasie II wojny światowej. W 1971 r. rozszerzył uprawnienia eksperta w zakresie wszystkich polskich znaków pocztowych. Wielokrotnie był opiekunem kandydatów na ekspertów PZF oraz członkiem komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na ekspertów. Członek Kolegium Ekspertów PZF. W 1955 r. po raz pierwszy wystawił eksponat Polska 1944-1954 na VI OWF „Poznań’55”. Jest wystawcą licznych eksponatów, które prezentował łącznie na 23.wystawach światowych („Stockholmia’86”, „Bulgaria’89”, „Londyn’90”, „Polska’93”, „Finlandia’95”), ogólnopolskich, krajowych i okręgowych, zdobywając wysokie wyróżnienia medalowe, w tym dwukrotnie medal duży złoty i Grand Prix Wystawy (XVIII OWF „Wałbrzych – Książ’99” i XIX OWF „Katowice 2003”). Uczestniczył w charakterze jurora lub eksperta w licznych wystawach filatelistycznych. Znany i ceniony publicysta w zakresie filatelistyki. Zadebiutował artykułem o fałszerstwach znaczków poczty obozu VII A Murnau („Filatelista” 1960). Autor i współautor ponad 140. artykułów badawczych publikowanych na łamach prasy filatelistycznej. Przewodniczący Komisji Historyczno-Badawczej Okręgu PZF w Krakowie (1969-1977), a od 1980 r. Okręgu PZF w Rzeszowie. Sędzia filatelistyczny I klasy (1989). Uczestniczył w szkoleniach aspirantów na sędziów konkursowych PZF. Członek Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) i Europejskiej Akademii Filatelistyki (2004). Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań nad polskimi znakami pocztowymi podczas kolejnych konferencji naukowych PAF. W latach 1969-1981 biegły Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w dziedzinie filatelistyki. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. trzykrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1985, 1992, 1998). Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Dwukrotnie wyróżniony statuetką „Prymus” w kategorii „Najlepszy publicysta roku” (za 1998) oraz w kategorii „Za całokształt działań na rzecz polskiej filatelistyki” (2009). Otrzymał „Medal im. Jana Witkowskiego” przyznany przez niemieckie stowarzyszenie kolekcjonerów polskich znaczków „Arge Polen” (2002).

Stauffer Andrzej ur. 02.05.1936 r. Stanisławów, zm. 16.02.1988 r. Świdnica. Nauczyciel, absolwent AWF we Wrocławiu. Był współorganizatorem w 1956r. Koła Miejskiego PZF w Świdnicy. Od 1985 wiceprezes Okręgu Wałbrzyskiego PZF. Czynny wystawca, w 1985 r. uzyskał uprawnienia sędziego III klasy. Był inicjatorem i pierwszym (od 1986) przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Informatora Okręgowego” wydawanego przez Zarząd Okręgu Wałbrzyskiego PZF. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową PZF.

Steinbach Ludwik ur. 24.03.1889 r. Brzeżany (woj. Tarnopol), zm. 23.11.1964 r. Wrocław. Oficer w armii austriackiej, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. major Wojska Polskiego. W latach 1923-1939 i 1945-1950 członek Związku Filatelistów w Toruniu. Członek Zarządu i założyciel sekcji wymiany zeszytowej. W 1926 r. był współzałożycielem Oficerskiego Klubu Filatelistów w Łodzi, który prowadził działalność do połowy lat trzydziestych. Po przeniesieniu się do Lwowa był też członkiem Lwowskiego Towarzystwa Filatelistów (1934-1939). Członek Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce (1936-1937). Po II wojnie światowej zamieszkał we Wrocławiu i w latach 1947-1948 należał do wrocławskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie. Był inicjatorem przekształcenia się tej sekcji w Towarzystwo Filatelistyczne we Wrocławiu, w którym w latach 1948-1950 był członkiem Zarządu. Od 1950 r. członek Polskiego Związku Filatelistów. Członek (1954-1961) i zastępca członka (1961-1963) Głównego Sądu Koleżeńskiego. Organizator wystaw i wystawca. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu w 1933 r., na której jego specjalizowany zbiór znaczków austriackich nagrodzono medalem pozłacanym. Był gospodarzem V OWF „Warszawa 1938”, na której wystawił bogaty zbiór listów z XVIII i XIX wieku oraz manuskrypt swego dzieła o historii poczty w Galicji wraz ze sporządzoną przez siebie mapą szlaków pocztowych Galicji. Był autorem wielu artykułów w polskiej i zagranicznej prasie filatelistycznej. Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF. Jego podobizna znajduje się na znaku opłaty karty pocztowej (Cp 886) wydanej w 1984 r.

Szczerban Eugeniusz ur. 26.03.1884 r. Lwów, zm. 15.02.1959 r. Ciechocinek. Po złożeniu egzaminów w Akademii Handlowej we Lwowie pracował jako księgowy w Zakładach Ceramicznych w Rzeszowie, później był ich kierownikiem. Po powrocie do Lwowa zajął się handlem znaczkami pocztowymi, początkowo wspólnie ze swoim młodszym bratem Alfredem W. Szczerbanem. W 1908 r. założył w Rzeszowie Związek Międzynarodowych Filatelistów „Unia” (według starej pisowni Unja”). Później nazwę zmieniono na Polski Związek Kolekcjonerów i Korespondentów „Unia” w Rzeszowie, który skupiał polskich filatelistów z trzech zaborów, a w 1910 r. zorganizował w Krakowie I Zjazd Polskich Filatelistów. W latach 1908-1914 i 1921-1933 wydawał czasopismo „Filatelista”, początkowo w Rzeszowie, a później kolejno we Lwowie, Ciechocinku i Warszawie. Łącznie ukazało się 87. numerów. W 1910 r. wydal także jeden numer pisemka „Polski Zbieracz Literatury Filatelistycznej”. Wzorując się na zagranicznych wydawnictwach, wydał Księgę Adresową Filatelistów Polskich. Rocznik 1932. Z materiału adresowego redakcji „Filatelisty”. (Warszawa. Ciechocinek. Nakład Adelajdy Szczerban. Ciechocinek), obejmującą ok. 5000 nazwisk i adresów zbieraczy ułożonych w porządku alfabetycznym według miast. Jako kupiec wydawał systematycznie cenniki firmowe pod nazwą „Filatelista” (1933-1941). Ostatni z nich wydał w 1942 r. jako „Katalog znaczków polskich. Podobizna E.A. Szczerbana widnieje na stemplu okolicznościowym stosowanym w Rzeszowie w 1998 r. dla upamiętnienia 90. rocznicy utworzenia „Unii”.

Sztumski Janusz ur. 09.05.1930 r. Borysław (woj. Lwów). Mgr prawa UJ, prof. zwyczajny socjologii UMK Toruń. Członkiem Polskiego Związku Filatelistów został w 1958 r. Wiceprezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF (trzecia kadencja). Autor artykułów na temat społecznych problemów filatelistyki publikowanych w tygodnikach społeczno–literackich w latach siedemdziesiątych w Bydgoszczy i w Gdańsku. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m. in. Złotą Odznaką Honorową PZF, srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.

Szuszkiewicz Roman ur. 24.03.1907 r. Stryj, zm. 23.08.1968 r. Tarnów. Dr nauk medycznych. Od 1937 r. mieszkał w Tarnowie. W tym okresie zbierał znaczki polskie. Po aresztowaniu w 1941 r., został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie w Mauthausen. W 1945 r. wrócił do Tarnowa i czynnie włączył się do życia filatelistycznego. Specjalizował się w analogofilii. W 1947 r. uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie Analogofilii w Dijon we Francji, a w latach 1947-1949 był stałym delegatem Polski w Międzynarodowym Związku Analogofilii. Po reaktywowaniu w 1947 r. Towarzystwa Filatelistów w Tarnowie, został prezesem zarządu. W 1950 r. należał do współorganizatorów Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Tarnowie. W latach 1950-1960 był prezesem Zarządu Oddziału PZF w Tarnowie. Od 1951 do 1954 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. W następnych latach zajął się wystawiennictwem, zdobywając wiele złotych medali. W 1955 r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF.

Tokar Bolesław ur. 14.10.1932 r. Bereżanka (pow. Borszczów, woj. Tarnopol). Technik eksploatacji pocztowej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 r. Prezes Koła PZF w Grodkowie. Wieloletni członek i przez dwie kadencje wiceprezes Zarządu Okręgu PZF w Opolu. Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów i Okręgowej Komisji Wystaw. Jako wystawca wielokrotnie uzyskiwał wyróżnienia medalowe za swoje eksponaty Opolszczyzna w filatelistyce i Pielgrzym Pokoju. Organizator wystaw i pokazów filatelistycznych. Wiele walorów pocztowych przekazał Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Za działalność filatelistyczną odznaczony m.in. odznaką „100. lat filatelistyki polskiej” oraz innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. W 2006 r. nominowany przez Polską Kapitułę Filatelistyczną do wyróżnienia „Prymusem” w kategorii indywidualność roku. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i licznymi odznaczeniami resortu łączności oraz listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Opolskiego za upowszechnianie kultury.

Tomkiewicz Tadeusz ur. 26.02.1938 r. Lwów, zm. 07.03.1996 r. Rzeszów. Prawnik. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1966 r. w Rzeszowie. Członek i wiceprezes (1973-1977) Zarządu Okręgu Rzeszowskiego PZF. Jako przewodniczący Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej (1981-1993) corocznie przygotowywał młodzieżowe „Maratony”. Członek Zarządu Głównego PZF (1973-1977). Współorganizator wielu wystaw i imprez filatelistycznych na terenie Okręgu. Uczestniczył w przygotowaniu ŚWF „Polska’ 93” w Poznaniu. Kilkakrotnie był komisarzem wystaw krajowych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. medalami 25- i 30-lecia PZF oraz odznaką „100 lat filatelistyki polskiej”. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Turzański Zygmunt ur. 09.09.1921 r. Żupanie (Woj. Stanisławów), zm. 16.01.2013 r. Głubczyce. Księgowy. W okresie II wojny światowej partyzant, żołnierz AK. Pułkownik WP. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1959 r. w Raciborzu. Prezes Koła nr 22 w Głubczycach (1961-2003). Członek Zarządu Okręgu PZF w Opolu (1985-1997), pracował w Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej i Komisji Kontaktów z Zagranicą. Współorganizator licznych wystaw i pokazów filatelistycznych. W Głubczycach założył pięć kół młodzieżowych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF” i innymi odznakami i medalami nadawanym przez PZF. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK (londyński), Medalem Wojska (londyński), Krzyżem Partyzanckim i innymi odznaczeniami wojskowymi.

Walisch Stanisław Andrzej ur. 04.02.1933 r. Stanisławów. Dr nauk technicznych w zakresie mikrobiologii przemysłowej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1963 r. Od 2001 r. członek Zarządu Koła PZF im. Czesława Danowskiego w Łodzi, od 2006 r. członek Zarządu Okręgu Łódzkiego. Od 1994 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki i ekspert PZF w zakresie: wszystkie znaczki polskie. Wyniki swoich dotychczasowych badań przedstawił w ponad 140. publikacjach. Za osiągnięcia publicystyczne dwukrotnie wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1993, 1997). W dziedzinie filatelistyki współpracuje z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Zajmuje się propagowaniem filatelistyki, udzielając częstych wywiadów dla prasy i telewizji. M.in. w TVP Łódź w 2006 r. prowadził cykliczną audycję „Sensacje filatelistyczne”. Wygłaszał liczne referaty i prelekcje na tematy filatelistyczne w Łódzkim Domu Kultury, Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz podczas konferencji naukowych PAF w Ciechocinku i na posiedzeniach Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Warszawskiego PZF. Za szeroką działalność w dziedzinie filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1998), Srebrną Odznaką „Za zasługi dla filatelistyki polskiej” (2008), odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” (1993) i 50-lecia PZF (2000) oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF (2006). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ways Marian ur. 25.03.1926 Lwów, zm. 03.07.2010 r. Toruń. Wykształcenie wyższe medyczne. Płk WP. W roku 1946 r. przybył do Wrocławia, a w roku 1952 wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów. W 1955 r. zamieszkał w Toruniu, gdzie włączył się w nurt prac organizacyjnych – w tym wystawienniczych – Toruńskiego Oddziału, a następnie Okręgu PZF, pełniąc wiele funkcji związkowych, m.in. w latach 1963-1981 przewodniczącego Koła PZF nr 1. Uczestniczył z dużym sukcesem w wystawach różnych szczebli, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych, uzyskując wysokie wyróżnienia medalowe. W latach 1982 -1994 był przewodniczącym Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF. Dołożył wielu starań dla stworzenia odpowiednich procedur i dokumentacji uzyskiwania uprawnień eksperta do badan znaków pocztowych. Należał do znanych i cenionych ekspertów w zakresie badań wszystkich znaczków i całostek polskich. Był badaczem i publicystą. Opublikował kilkadziesiąt prac badawczych, w tym pozycję zwartą (częściowo dwujęzyczną) Identyfikacja nadruków znaczków wydania krakowskiego z 1919 r. Dwukrotnie odznaczony Medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1980, 1999). Od 1994 r. Członek Honorowy Polskiego Związku Filatelistów. Od powołania do życia Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) był jej aktywnym członkiem rzeczywistym, a od 2003 r. członkiem honorowym. Przez okres 30. lat przewodniczył Komisji Naukowo-Badawczej przy Zarządzie Okręgu PZF w Toruniu. Trzykrotnie nominowany do Statuetki „Prymus” w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki” (2005, 2006, 2007). Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1990), odznaką „100-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce” i wieloma innymi odznaczeniami i medalami nadawanymi przez PZF. Za osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony wieloma odznakami regionalnymi.

Wiczkowski Józef ur. 15.01.1932 r. Mikuliczyn (woj. Stanisławów). Wykształcenie wyższe górnicze. Członek PZF od 06.01.1963 r. w Kole Miejskim nr 2 w Wałbrzychu – od 20.10.1985 r. przewodniczący Zarządu Koła. W 1986 r. został przewodniczącym Komisji Organizacyjno–Propagandowej ZO PZF w Wałbrzychu. Od 1989 do 1995 r. prezes, od 20.01.2002 r. wiceprezes ZO PZF w Wałbrzychu. Organizator m.in. KWF „Wałbrzych 95”. Na licznych wystawach filatelistycznych w kraju prezentował swoje eksponaty. Wystawiał też na sześciu wystawach międzynarodowych. Opracował i wydawał w formie „zeszytów” materiały z historii ruchu filatelistycznego w regionie. Wydawnictwa przez niego redagowane były wystawiane na wielu wystawach literatury. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m.in. tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego” i „Zasłużony dla Okręgu Wałbrzyskiego”, Ponadto otrzymał odznaczenia państwowe i resortowe, jak: Złoty Krzyż Zasługi, Sztandar Pracy I i II klasy”.

Więcek Adam ur. 23.01.1923 r. Brzeżany (woj. Tarnopol), zm. 07.06.2002 r. Wrocław. Dr historii sztuki, długoletni dyrektor Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Z zamiłowania kolekcjoner, bibliofil i filatelista. Autor wielu książek i ponad 260 artykułów na temat sztuki śląskiej, muzealnictwa, medalierstwa i filatelistyki. Zbudował eksponat Poczta we Wrocławiu ukazujący rozwój poczty we Wrocławiu od XVIII wieku do 1995 roku, na podstawie oryginalnej korespondencji z obiegu pocztowego tego okresu. Eksponat był wielokrotnie prezentowany na wystawach filatelistycznych i uzyskiwał wysokie wyróżnienia medalowe. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF i srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.

Witkowski Tadeusz ur. 14.03.1917 r. Kijów, zm. 01.07.2003 r. Warszawa. Mgr inż. chemii. Długoletni działacz Okręgu Warszawskiego i Zarządu Głównego PZF. Od 1966 r. sekretarz i wiceprezes, a od 1969 do 1977 r. prezes Zarządu Okręgu PZF w Warszawie. Członek Zarządu Głównego, a w latach 1975-1977 członek Prezydium ZG PZF. W latach 1977-1981 przewodniczący Komisji Organizacyjnej ZG PZF oraz przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG PZF (1981-2003). Organizator wielu znaczących wystaw i imprez filatelistycznych. Inicjator szeregu wydawnictw filatelistycznych, m.in. Wyścig Pokoju 1948-1967 i 1948-1972, Loty olimpijskie, Sport na znaczkach pocztowych, Polonica na radzieckich znakach pocztowych. Inicjator nawiązania współpracy z filatelistami Moskwy i Bukaresztu. Zajmował się tradycyjnym kolekcjonerstwem znaczków pocztowych. Zamieścił liczne publikacje w prasie filatelistycznej. Współpracował z redakcją „Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową PZF (1971), złotą odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1986), odznakami 75-lecia i 100-lecia polskiej filatelistyki, odznaką 50-lecia PZF, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” (1983). W 1994 r. na XVI Walnym Zjeździe Delegatów otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto otrzymał medal „Zwycięstwa i Wolności”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” i szereg innych odznak i wyróżnień.

Zadurowicz Jerzy ur. 02.09.1903 r. Lwów, zm. 15.02.1993 r. Katowice. Absolwent Politechniki Lwowskiej. Znaczkami pocztowymi zainteresował się w latach szkolnych. W 1923 r. jako student założył we Lwowie Polski Związek Akademików Filatelistów, którego został przewodniczącym. Już w 1924 r. na łamach „Ilustrowanego Kuriera Filatelistycznego” podjął sprawę zorganizowania ogólnopolskiego związku filatelistycznego, proponując jednocześnie projekt statutu związku. W 1932 r., w wyniku połączenia działających na terenie Lwowa organizacji filatelistycznych, powstało Lwowskie Towarzystwo Filatelistów, którego został prezesem (1932-1934). W 1934 r. po przeniesieniu się do Katowic wstąpił do Śląskiego Stowarzyszenia Filatelistów, a od 1937 do 1939 r. był jego prezesem. W 1955 r. wstąpił do Koła Miejskiego PZF w Bytomiu, którego był prezesem do 1968 r. Następnie aktywnie uczestniczył w organizacji Oddziału PZF w Bytomiu, którego został pierwszym prezesem (1969-1973). Duże zasługi wniósł w rozwój piśmiennictwa filatelistycznego. W 1924 r. był inicjatorem wydawania we Lwowie miesięcznika „Kurier Filatelistyczny” (od nr 29 „Ilustrowany Kurier Filatelistyczny”), którego do września 1939 r. wydano 162. numery. W Kurierze publikowali swe prace najwybitniejsi filateliści tamtych czasów ze Stanisławem Miksteinem na czele. Po przerwie wojennej redagował powielane pismo w formie gazetki ściennej „Filatelista Bytomski” (1955-1961), którego kontynuacją był „Filatelista Śląski” (1961-1962). Był także przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego” Zarządu Oddziału PZF w Katowicach (1964-1968) oraz redaktorem „Filatelisty Tematyka” Mutacja B (1977-1987). Swoje artykuły publikował też w innych pismach filatelistycznych. Pod jego redakcją ukazała się monografia Ruch filatelistyczny w województwie katowickim 1932-1972. Był też sędzią filatelistycznym I klasy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową PZF, tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF w Katowicach” i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. W 1973 XI Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu tytuł Członka Honorowego PZF. Jego podobizna widnieje na znaku opłaty kartki pocztowej (Cp 1137) wydanej przez Pocztę Polską w 1996 r. W 90. rocznicę jego urodzin Koło Miejskie PZF w Bytomiu zorganizowało 15.11.1996 r. sympozjum poświęcone jego życiu i działalności.

Zawer Tadeusz, ur. 26.07.1934 r. Wiśniowczyk (pow. Podhajce, woj. Tarnopol). Od 1946 r. mieszka w Oławie. Wykształcenie wyższe, nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oławie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1962 r. w Kole przy Zakładach Bieli Cynkowej w Oławie. Od 1967 r. członek Koła PZF nr 37 w Oławie. Długoletni członek Zarządu Koła i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przy Okręgu PZF we Wrocławiu. Członek komitetów organizacyjnych wystaw filatelistycznych organizowanych w Oławie. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m.in Złotą Odznaką Honorową PZF, medalem „Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF” (2011). Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złote odznaki: „Zasłużony dla Dolnego Śląska” i „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia” oraz wiele innych wyróżnień.

Zdobylak Tadeusz ur. 31.08.1923 r. Gródek Jagielloński (woj. Lwów), zm. 13.04.1993 r. Strzelce Opolskie. Uczestnik II wojny światowej, m.in. walk o wyzwolenie Kołobrzegu. Założył Koło PZF nr 5 w Strzelcach Opolskich i był jego przewodniczącym do 1961 r. Następnie członek (1961-1963) oraz prezes Zarządu Okręgu (1963-1973). Czterokrotnie reprezentował Okręg na Walnych Zjazdach PZF (VIII, IX, X, XI). Członek Zarządu Głównego PZF (1963-1969) i zastępca członka Głównego Sądu Koleżeńskiego (1973-1977). Organizator wielu wystaw krajowych i regionalnych oraz inicjator współpracy filatelistów opolskich z filatelistami Poczdamu. Jako wystawca zdobył liczne wyróżnienia medalowe na wystawach krajowych i ogólnopolskich za swoje eksponaty „Nigdy więcej wojny”, „Opolszczyzna w filatelistyce”, „Warszawa stolica Polski” i „Muzyka i piosenka na znaczkach polskich”. Był także filumenistą i na wielu wystawach prezentował swój eksponat „Funkcje i zadania społeczne etykiety zapałczanej”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce”, medalami 25- i 30-lecia PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej” oraz innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz licznymi medalami i odznakami wojskowymi, a za działalność społeczną odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.

Biogramy opracowano na podstawie „Encyklopedii filatelistyki”, wyd. Warszawa 1993 oraz strony internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów – www.zgpzf.pl i znajdującego się na niej „Słownika biograficznego filatelistów polskich” – stamtąd pochodzą także fotografie.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie TML i KPW,
pierwszy raz, odkąd powstało nasze Stowarzyszenie, nie możemy spotkać się przed Świętami Bożego Narodzenia, złożyć sobie życzenia osobiście, podsumować mijającego roku. Rodzi się w sercu coraz większa tęsknota za spotkaniem, a puste miejsce przy stole przypomni tych, którzy w tym roku odeszli na wieczna wartę, z którymi nie było nam dane nawet się pożegnać. Pozostaje tylko wspomnienie na naszej stronie internetowej i to, co w naszej pamięci. Obiecuję, że gdy tylko minie zagrożenie epidemiczne, zorganizujemy duże spotkanie. Będziemy radować się wzajemną obecnością, powspominamy tych, których nie będzie wśród nas. Na razie jednak, pozostaje tylko przytulenie wszystkich do serca i tą drogą złożyć życzenia:   
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia: chwili wytchnienia i zadumy, ciepła rodzinnej atmosfery, którą dziś bardziej doceniamy niż kiedykolwiek, uśmiechu i nadziei, a w Nowym 2021 Roku pogody ducha, siły i konsekwencji w realizacji swoich planów i marzeń życzy

w imieniu całego Zarządu  
Katarzyna  Kwinecka – prezes

Z opłatkiem
Do siego roku życząc Panu Bratu
Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek
(choć dziś ten zwyczaj obojętny światu)
Szlę ci opłatek

Dla nas on zawsze świętość wyobraża
Pamiątkę łaski udzielonej z nieba
A oprócz skarbu branego z ołtarza
własny kęs chleba.

Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzimej niwy maluje dostatek.
Symbol braterstwa, miłości i wiary
Święty opłatek.

Kajetan Kraszewski


W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA…” – KOLĘDA ZE LWOWA
Tomasz Kuba Kozłowski


Słowa kolędy „W dzień Bożego Narodzenia…” śpiewanej niegdyś we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich (także w domach moich dziadków i rodziców) pochodzą z XVIII wieku. Niektóre zwrotki dopisywano i przerabiano później. Melodię napisał Feliks Szumlański (1814 – 1874), nauczyciel śpiewu i języka francuskiego w Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, wielki przyjaciel młodzieży i filantrop pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim, który „Cały zapracowany i oszczędzony majątek kilkadziesiąt tysięcy, zapisał na stypendya dla celujących uczni szkół średnich”. Ona też dała tytuł najpopularniejszemu lwowskiemu śpiewnikowi z kolędami. Wydany po raz pierwszy w latach 90. XIX wieku przez Księgarnię Polską Bernarda Połonieckiego był wielokrotnie wznawiany aż po czasy współczesne. Wybór i opracowanie było dziełem Franciszka Barańskiego, autora wielu znanych śpiewników i wyborów nut wydawanych we Lwowie – „Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patriotyczne i narodowe”, „W górę serca! Drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych”, „Pod sztandarem. Wspomnienie z roku 1863 – wieniec pieśni narodowych”, „Śpiewnik sokoli”, „Czas do boju czas! Pieśni żołnierskie”, „Jak to na wojence ładnie… Pieśni żołnierskie i legionowe 1914–1919”. Gorąco polecam do śpiewania zwłaszcza w domach, gdzie są dzieci!


W dzień Bożego Narodzenia

W dzień Bożego Narodzenia
radość wszelkiego stworzenia,
ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu dobiera altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

Wróbel, ptaszek nieboraczek,
uziąbłszy śpiewa jak żaczek,
dziw, dziw, dziw, dziw, dziw nad dziwy,
narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.

A mazurek z swoim synem
tak świergocze za kominem:
Cierp, cierp, cierp, cierp, miły Panie,
póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

A żurawie w swoje nosy
wykrzykują pod niebiosy
i cyranka podlatuje,
chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje

Sroka wlazłszy na jedlinę
odarła sobie łysinę
i choć gołe świeci czoło,
gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie, ludzie bo dzień będzie!
Do Betlejem pospieszajcie,
Boga w ciele powitajcie, powitajcie.

Gdy ptactwo Boga uczciło,
wnet się żywo rozprószyło,
ludziom dobry przykład dali,
aby Boga uwielbiali, uwielbiali.


Wigilie

Słowa i muzyka: Jerzy Michotek

Która to z rzędu Wigilia, kochani?

A każda Wigilia, czy dobra, czy zła,

Ślad pozostawia i co pozostanie,

To chrońmy przed zapominaniem,

Jak długo tylko się da.

Jak długo tylko się da.

Mam w oczach obraz tych pierwszych Wigilii:

Tatuńcio, Mamuńcia, rodzeństwo i ja…

Łamiąc opłatek, rodzice mówili:

Ta, bądźcie, bajbusy, szczęśliwi, Jak długo tylko się da.

Jak długo tylko się da.

Dziadek wspominał pradziadów-powstańców:

Urabiać was będą, nasz naród to zna,

Grozić, wywozić, kupować zaprzańców,

A wy macie trwać na tym szańcu,

Jak długo tylko się da.

Jak długo tylko się da.

Dom to rzecz ważna.

Ojczyzna – rzecz święta.

Najświętsza rzecz – wolność.

Nie każdy ją ma.

I o nią walczyć – to proszę pamiętać

– Musicie jak Lwy, jak Orlęta!

Jak długo tylko się da.

Jak długo tylko się da.

Pora te czarne

Wigilie wspominać;

Bez kolęd… bez opłatków… z rozpaczą bez dna…

Polska Golgota i cel przed oczyma:

Wytrzymać… wytrzymać… wytrzymać…!

Jak długo tylko się da.

Jak długo tylko się da.

A jak się nie da… pamiętaj, rodaku:

Niech przemoc, niech zdrada, niech znów tryumf zła…

Polska niedole przetrwała nie takie!

A Polak zostanie Polakiem,

Jak długo… życie trwa!

Czy tak?

Jak długo życie trwa!

Poznański Oddział TML i KPW otrzymał życzenia świąteczne od:

Życzenia z Kresów:

Witam! Jestem córką pani Ludy Czapran ze Lwowa (z Rzęsnej). W imieniu mamy chcę serdecznie podziękować za pamięć i świąteczne wsparcie od Towarzystwa Miłośników Lwowa z Poznania. Miło nam, że Wasza pomoc dotarła do nas nawet w tak trudnych czasach. Bardzo żałujemy, że przez tą pandemię nie mogliśmy się spotkać.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dołączamy ciepłe życzenia, spokojnych i pachnących choinką Świat dla Was i Waszych bliskich. Dużo zdrowia, samych sukcesów i wielu powodów do uśmiechu w Nowym Roku.
Serdecznie pozdrawiam Julia Pryjma-Tamioła (Czapran)

GENERAŁ BRYGADY OSWALD FRANK (1882-1934) PATRON SZKOŁY W NATAMOWICACH. ARTYKUŁ W KRONICE MIASTA POZNANIA (4/2020)

W najnowszym tomie „Kroniki Miasta Poznania”, który opisuje Naramowice, ukazał się kilkunastostronicowy ilustrowany artykuł mojego autorstwa poświęcony generałowi Oswaldowi Frankowi – kresowiakowi, uczestnikowi wojen lat 1919 i 1920, obrońcy Lwowa, związanego z Poznaniem i w naszym mieście pochowanym. Jest to obecnie najszerszy bodaj artykuł poświęcony jego osobie, który ukazał się kiedykolwiek drukiem. Do jego napisania posłużyły mi archiwalne gazety z epoki, roczniki oficerskie, archiwa szkolne i wojskowe oraz literatura tematu.

„Kronika Miasta Poznania” – jest wydawnictwem wychodzącym już od przed wojny, od lat 90 jako kwartalnik – każdy tom jest poświęcony innej tematyce, są dzielnice miasta jak np. „Jeżyce” czy „Wola”, ulice jak „Garbary”, budynki jak „Szpitale” czy „Fara”, kultura jak „Sport” czy „Muzyka”, zawody jak „Lekarze” a nawet „Poznań – Warszawa – wspólne związki”. Każdy tom redagowany jest przez kolegium profesorskie i w większości przez środowiska naukowe pisany. Tomy zdobywają najwyższe recenzje i znajdują się w każdej publicznej bibliotece. Może czas na „Lwowianie w Poznaniu”?

Tom do zakupienia w sieci Empik, oraz w Wydawnictwie miejskim w Arkadii w cenie 35 zł.

Serdecznie zapraszam do zakupu i lektur

Igor Megger

WYBITNI FILATELIŚCI POLSCY URODZENI NA KRESACH POŁ.-WSCH. NIEZWIĄZANI Z POZNANIEM cz. 3

Igor Megger

W kolejnej trzeciej części artykułu o polskich filatelistach urodzonych na Kresach przedstawiam kolejne sylwetki 19 osób zasłużonych dla polskiej filatelistyki i ruchu filatelistycznego. Wśród tych nazwisk szczególnie warto zwrócić uwagę na sylwetki: Zbigniewa Mikulskiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnego polskiego filatelisty w świecie, Włodzimierza Polańskiego – współtwórcy oraz kustosza Muzeum Poczty, oraz redaktorów czasopisma ?Filatelista? – Jerzego Klimy i Bronisława Rejnowskiego.

Jarosch Mieczysław ur. 28.06.1916 r. – Stryj (woj. Stanisławów), zm. 5.02.1991 r. – Kraków. Wyższe wykształcenie prawnicze. Po II wojnie światowej wstąpił do Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie, do powstania którego w znacznym stopniu się przyczynił. W latach 1949-1950 był jego wiceprezesem i współredaktorem ?Biuletynu Informacyjnego?. Od 1954 r. do chwili śmierci nieprzerwanie był członkiem Zarządu Oddziału, następnie Okręgu, a od 1971 r. jego wiceprezesem. Był wielokrotnie delegatem na Walne Zjazdy PZF. W latach 1961-1966 członek Zarządu Głównego PZF. Przez kilka kadencji przewodniczący Okręgowej Komisji Wyróżnień i członek Okręgowego Kolegium Sędziów. Był czynnym jurorem. Organizował wiele wystaw i innych imprez w Okręgu Krakowskim PZF. W latach 1954-1969 był redaktorem (od nr 26) ?Komunikatu Wewnętrznego? Oddziału PZF w Krakowie. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego i współautorem monografii ?Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968?. W 1981 r. XIII Walny Zjazd PZF w Katowicach nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Za zasługi w pracy zawodowej i społeczno-kulturalnej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką ?Zasłużony Działacz Kultury?, odznaką ?1000-lecia Państwa Polskiego?, złotą odznaką ?Zasłużony Pracownik Łączności? oraz wieloma innymi związkowymi, resortowymi i regionalnymi odznaczeniami honorowymi.

Jeżewski Romuald ur. 29.03.1935 r. – Tarnopol, mgr inż. budownictwa lądowego. 1 stycznia 1963 r. wstąpił do Koła PZF nr 1 w Katowicach, w którym od 1974 do 1986r. był sekretarzem Zarządu, od 1987 do 1989 r. wiceprezesem, od 1990 r. ? prezesem. Pełnił szereg funkcji w Zarządzie Okręgu w Katowicach, ZG w XV i XVI kadencji, członek Komisji Historii Filatelistyki ZG ? XVII kadencja. Od 2002 r. przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. Członek założyciel Polskiej Kapituły Filatelistycznej, od 1998 r. sekretarz; wiceprezes lata 2005 ? 2006. Delegat na Walne Zjazdy PZF (od XIII Zjazdu). Ważniejsze osiągnięcia na rzecz Związku: udział przy organizacji wystaw: ogólnopolskich (XIII i XIX), bilateralnych (Polska ? Niemcy?91, Polska ? Izrael ?93) i wielu krajowych organizowanych przez Okręg. Od 1996 r. członek redakcji, a od 2006 r. zastępca redaktora naczelnego ?Katowickiego Kuriera Filatelistycznego?. Autor artykułów, notatek i informacji w periodykach wydawanych przez Zarząd Okręgu. Posiadacz szeregu odznaczeń i wyróżnień, związkowe: m.in. Zasłużony dla Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego (1989) i dla Okręgu Rzeszowskiego (1992 Statuetka ?PRYMUS? w kategorii indywidualność roku za rok 2002. Na XVII Walnym Zjeździe PZF w 1998 r. otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Odznaczenia państwowe, resortowe i inne m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski OOP (1988).

Kazak Jerzy ur. 3.01.1935 r. – Drohobycz (woj. Lwów). Członek Klubu Filatelistów w Legnicy od 1949 do 1951 r. W Polskim Związku Filatelistów od 1951 w Kole nr 27. Od 1960 do 2005 sekretarz Koła. Od 1961 do 2007 czynny wystawca. Prezentowane eksponaty: Załogowe i bezzałogowe loty kosmiczne ZSRR ? USA, Na inne Planety, Telekomunikacja kosmiczna, 500.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, Totus Tuus ? Jan Paweł II pielgrzym pokoju. Brał udział w ponad 150. wystawach lokalnych, krajowych i zagranicznych różnego szczebla, uzyskując znaczące wyróżnienia. Członek Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej ?Św. Gabriel? i ?Klubu Copernicana? oraz klubów zagranicznych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in Złotą Odznaką Honorową PZF (1969), odznaką ?100-lecia filatelistyki polskiej? (1993) odznaką 50-lecia i 60-lecia PZF oraz wieloma dyplomami uznania. Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF.

Kiczek Ryszardur. 14.12.1925 ? Lwów, zm. 21.12.2012 r. – Rzeszów. Technik elektryk. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1951 r. jako jeden z 15 założycieli Oddziału Rzeszowskiego PZF. Pierwszy jego skarbnik, rozprowadzał też abonament i prowadził korespondencję. Początkowo zbierał znaczki PMW, Generalnego Gubernatorstwa i Czechosłowacji oraz budował zbiór związany z 75-leciem UPU. Następnie zainteresował się tematem Igrzysk Olimpijskich. Był jednym z założycieli Klubu Zainteresowań ?Olimpijczyk? (1962), w którym był członkiem Zarządu i przygotowywał materiały do biuletynu klubowego. Jako wystawca zadebiutował na Europejskiej Wystawie Znaczków Sportowych ?Wrocław 1963? eksponatem Igrzyska Olimpijskie Rzym 1960. Sukcesy na wystawach w kraju i za granicą przyniósł mu zbiór Loty Olimpijskie, któremu nadal później tytuł Olimpijska Poczta Lotnicza (m.in. medal pozłacany na ŚWF ?Olimphilex 2000? Sydney, duże medale srebrne na MWF ?Olymphilex 92? Barcelona i ?Olimphilex?98? Budapeszt oraz złote medale na KWF ?Przemyśl?97? i ?Rzeszów?98?). Autor licznych artykułów poświęconych olimpijskiej poczcie lotniczej. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Oznaką Honorową PZF, złotą odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (2000), tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Rzeszowskiego PZF? i innymi odznakami nadawanymi przez PZF. W 2003 Polski Komitet Olimpijski wyróżnił go złotym medalem ?Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego?. Odznaczony medalami ?Zasłużonym na Polu Chwały?, ?Za zdobycie Berlina?, ?Za Odrę, Nysę i Bałtyk?, ?Zwycięstwa i Wolności 1945 r.? oraz Odznaką Grunwaldzką i złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju.

Klima Jerzy ur. 25.11.1924 r. – Lwów, zm. 29.03.2009 r. – Kielce, gdzie po II wojnie światowej zamieszkał z rodzicami. Wykształcenie wyższe dziennikarskie. Wieloletni redaktor naczelny czasopisma Polskiego Związku Filatelistów ?Filatelista”. W latach 1981 ? 1993 był redaktorem naczelnym dwutygodnika, następnie miesięcznika ?Filatelista”. W piśmie podejmowano szereg trudnych tematów nurtujących środowisko filatelistyczne, jak: postawa kolekcjonerów, działania na szkodę filatelistyki, dyskusje o stanie filatelistyki w okresie przemian gospodarczych i inne. W 1990 r. ?Filatelista” został zlikwidowany. Jego reaktywacja nastąpiła w 1993 r., w czym duże zasługi położył Redaktor. Od tego momentu wydawanie pisma przejął Zarząd Główny PZF. Poza redagowaniem ?Filatelisty? był zaangażowany w inne prace publicystyczne, jak: liczne artykuły, książki jak m.in. Spotkanie ze znaczkiem (1988), czy Zeszyty szkoleniowe PZF. Za zasługi w dziedzinie upowszechniania piśmiennictwa filatelistycznego został dwukrotnie wyróżniony Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (1981,1992). Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką ?Zasłużony Pracownik Łączności”, Złotą Odznaką Honorową PZF, odznaką ?100-lecia Polskiego Ruchu Filatelistycznego?, złotą odznaką ?Zasłużony Działacz LOK? i wielu innymi.

Kostecki Jarosław ur. 07.08.1937 r. – Sądowa Wisznia (woj. Lwów). Mgr inżynier mechanik. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 r. Założyciel i prezes Koła nr 77 w Przemyślu (od 1978). Prezes Zarządu Oddziału PZF w Przemyślu (od 1985). Członek (1986-1998) i wiceprezes (od 1998) Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie. Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego (2002-2011). Od 1962 r. działacz młodzieżowy i długoletni opiekun MKF nr 1 w Przemyślu. Aktywny wystawca kilku eksponatów od 1987 r. (m.in. prezentowany w klasie tradycyjnej eksponat ZSRR do wybuchu wojny na XVII OWF ?Warszawa?95? otrzymał medal pozłacany, na XVIII OWF ?Wałbrzych-Książ?99? i XIX OWF ?Katowice 2003? medale złote). Sędzia konkursowy II klasy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Rzeszowskiego PZF?. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz odznakami ?Zasłużony dla Województwa Przemyskiego? i ?Zasłużony dla miasta Przemyśla?.

Leszczyński Józef Wojciech ur. 03.08.1930 r. – Komarno (woj. Lwów), zm. 12.05.1975 r. – Wrocław. Prof. dr historii, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego (1969-1970) i redaktor naczelny (1971-1975) ?Wrocławskich Wiadomości Filatelistycznych?. Jego zbiór specjalizowany wydanie moskiewskie ?Goznak? oraz nadruki na znaczkach tego wydania. Kilkakrotnie uzyskał wysokie wyróżnienia medalowe na wystawach ogólnopolskich. Od 1977 r. na Uniwersytecie Wrocławskim przyznawana jest co dwa lata nagroda im. J.W. Leszczyńskiego dla autorów najlepszych prac magisterskich z nowożytnej historii Polski i historii powszechnej.

Machowski Józef ur. 20.12.1890 r. – Czerniowce (Rumunia), zm. 11.02.1980 r. – Kraków, doktor prawa, teoretyk filatelistyki i badacz znaczka polskiego. Początkowo kompletował generalne zbiory znaczków państw słowiańskich, później zaczął specjalizować się w znaczkach polskich. Wspólnie ze Stanisławem Miksteinem opracował wydanie ?Goznak? oraz co to jest znaczek pocztowy i jego odmiany. Sędzia filatelistyczny, współautor kilku monografii filatelistycznych. Pisał między innymi o znaczkach plebiscytowych dla Księstwa Cieszyńskiego (1920), platingu pierwszego znaczka polskiego z 1860 r., znaczkach poczty wojskowej obwodu pińczowskiego, prowizoriach skałackich, o słownictwie filatelistycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie, członek Zarządu Okręgu PZF w Krakowie. Na IX Walnym Zjeździe PZF (1966) otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF. Odznaczony medalem ?Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1970).

Mikulski Zbigniew ur. 30.04.1925 r. – Stanisławów, zm. 28.12.2017 r. – St. Gallen (Szwajcaria). Mgr inż. absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas II wojny światowej żołnierz AK. Współzałożyciel Polskiego Związku Filatelistów (1950). Współzałożyciel i członek Redakcji ?Filatelisty? (1954-1964). Inicjator (1956) i organizator Komisji Naukowo-Badawczej PZF. Do 1961 r. przewodniczący Sekcji Ekspertów PZF. Dyrektor MWF ?Polska?60? zorganizowanej z okazji 100-lecia pierwszego polskiego znaczka pocztowego. Inicjator i współredaktor (z A. Łaszkiewiczem) monografii ?Polskie znaki pocztowe (1960-1973)?. Autor ponad 100. artykułów badawczych dotyczących polskich, rosyjskich i ukraińskich znaków pocztowych, opublikowanych na łamach polskich, angielskich i niemieckich czasopism filatelistycznych. Za wielki dorobek badawczy, istotny wkład do rozwoju polskiej myśli filatelistycznej i trwałą obecność w polskiej filatelistyce poprzez liczne, pełne odkryć publikacje obejmujące wiele polskich znaków pocztowych został trzykrotnie wyróżniony Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (1994, 1999, 2007). Od 1961 r. członek Międzynarodowego Związku Ekspertów Filatelistycznych (AIEP) jako ekspert w zakresie filatelistyki polskiej i rosyjskiej. Członek Komisji Ekspertów Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii i Austriackiego Związku Ekspertów. Na wystawach światowych i międzynarodowych zdobył wiele złotych medali za swoje zbiory znaczków Królestwa Polskiego, Polski i Rosji, dzięki czemu poczynając od ŚWF ?Italia?85? na kolejnych wystawach światowych mógł je prezentować w klasie honorowej FIP. Na XVIII Walnym Zjeździe PZF (Ciechocinek 2002) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. W 2002 został sygnatariuszem ?Roll of distinguished philatelists? czyli ?Pocztu Wybitnych Filatelistów?. (Wyróżnienie ustanowione w 1920 na Kongresie Filatelistów Wielkiej Brytanii w Newcastle-On-Tyne jest powszechnie uważane za najwyższe w świecie wyróżnienie filatelistyczne). Za działalność w charakterze międzynarodowego eksperta odznaczony przez AIEP medalem Hunhzikera, a za działalność badawczą medalem H. Kohlera BRD. Jeden z najwybitniejszych polskich filatelistów XX wieku.

Nawrocki Zbigniew ur. 02.08.1934 r. – Borysław (woj. Lwów). Pracownik przemysłu odzieżowego, mistrz pszczelarski, ławnik i kurator dla nieletnich. Internowany w okresie stanu wojennego. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961 r. w Kole PZF w Kamiennej Górze. W 1964 założył Koło PZF nr 109 w Lubawce, którego jest przewodniczącym. Opiekun Szkolnego Koła PZF (1968-1978), członek Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej we Wrocławiu (1969-1973). Członek Zarządu Okręgu PZF we Wrocławiu (od 1989). Zbudował zbiór generalny znaczków polskich od 1918 oraz eksponat tematyczny ?Pszczelarstwo?, za który uzyskał wysokie wyróżnienia medalowe na wystawach w kraju i za granicą (MWF ?Apimondia? Warszawa 1987 medal złoty, XVII OWF ?Warszawa?95? medal złoty, ŚWF ?Pacific?97? w San Francisco medal srebrny, XVIII OWF ?Wałbrzych-Książ?99? medal duży złoty). Organizator i przewodniczący komitetów organizacyjnych wystaw okręgowych i krajowych (1999, 2004) w Lubawce. Sędzia konkursowy I klasy o specjalizacji tematycznej i maksimafilii. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (2001), W 2006 XIX Walny Zjazd PZF w Lubinie otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i złotą odznaką ?Zasłużony dla Dolnego Śląska?.

Nowak Marian ur. 06.11.1909 r. – Podwołoczyska ( woj. Tarnopol), zm. 08.12.1988 r. – Katowice. Inżynier górnictwa. W okresie międzywojennym pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu. Uczestnik Wojny Obronnej w 1939 r. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 r. w Kole nr 1 w Katowicach. Wiceprezes (1953-1954) i prezes (1954-1985) Zarządu Oddziału, a następnie Okręgu PZF w Katowicach. Członek (1955-1969 i 1973-1986) i wiceprezes (1969-1973) Zarządu Głównego PZF. Inicjator tworzenia komisji koordynacyjnych, które przerodziły się w oddziały PZF. Inicjator i współorganizator Okręgów PZF w Bielsku-Białej i Częstochowie. Współorganizator IX OWF ?Katowice?65?, MWF ?Socphilex IV? (1974) i XIII OWF ?Katowice?79? oraz XIII Walnego Zjazdu PZF (Katowice 1981). Był też czynnym wystawcą, a jego zbiory znaczków poświęconych malarstwu i poczcie ONZ uzyskiwały wysokie wyróżnienia na wystawach różnych szczebli. Za jego kadencji Okręg otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF i złotą odznakę ?Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego?. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (1988), odznaką ?75-lecia ruchu, tytułem ?Honorowy Prezes Okręgu Katowice? złotą odznaką ?Zasłużony Pracownik Łączności? oraz innymi odznakami i medalami. W 1977 XII Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem ?Za Udział w Wojnie Obronnej 1939?, złotą odznaką ?Za zasługi dla województwa katowickiego? oraz wieloma innymi medalami i odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Olszewski Stanisław ur. 05.06.1893 r. – Przemyśl, zm. 14.01.1979 r. – Sopot. Prawnik, starosta w Grybowie i Podhajcach, radca Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach II Brygady Legionów pod dowództwem gen. Józefa Hallera. W czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie. Od 1930 r., po zamieszkaniu na stałe w Krakowie, nawiązał kontakty z wybitnymi filatelistami: S. Mikstein i J. Tislowitz oraz włączył się czynnie do prac organizacyjnych Krakowskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Po wojnie w 1945 r. był inicjatorem jego reaktywowania, a na pierwszym zebraniu został wybrany na prezesa. W lutym 1946 r., po przeniesieniu się na Wybrzeże, zainicjował zebranie organizacyjne Gdańskiego Towarzystwa Filatelistycznego z siedzibą w Sopocie i tu również został wybrany na prezesa. Opracował statut Towarzystwa i oryginalne formy pracy jego kół terenowych. W prasie codziennej publikował liczne artykuły propagujące filatelistykę. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, medalem ?75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce? i medalem 25-lecia PZF. W 1973 XI Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony Krzyżem Legionów i Krzyżem Niepodległości.

Paszkiewicz Michał ur. 22.09.1934 r. – Witkowo Nowe (pow. Radziechów, woj. Tarnopol) zm. 19.08.2010 r. – Oława. Od 1945 r. wraz z rodzicami zamieszkał w Oławie. Mgr politologii. Filatelistyką interesował się od lat szkolnych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 30.06.1960 r. w Kole nr 37. Wkrótce został przewodniczącym nowo powstałego koła PZF przy Zakładach Bieli Cynkowej w Oławie. W 1966 r. wrócił do Koła PZF nr 37, gdzie pełnił funkcję komisarza wystaw i członka Zarządu, a od 1984 r. został prezesem Koła. W latach 1966-1971 członek Zarządu Oddziału, następnie Okręgu PZF we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Organizacyjnej, Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, sprawował nadzór nad działalnością Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. W kadencji 1994-1998 członek, a od 2007 wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. Od 1991 r. wiceprezes Okręgu Wrocławskiego. Był czynnym wystawcą filatelistycznym oraz sędzią I klasy, biorąc udział w ocenie eksponatów na wielu wystawach. Inicjator i współorganizator licznych wystaw filatelistycznych w Oławie oraz w Okręgu Wrocławskim PZF. Założyciel wielu młodzieżowych kół filatelistycznych na terenie miasta i powiatu oławskiego. Autor książki ?Poczta Ziemi Oławskiej 1945-2000?. Za działalność filatelistyczną otrzymał wszystkie odznaczenia PZF, łącznie ze Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (1998) i Medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych? (2000). Ponadto otrzymał odznakę 75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce, medal ?Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF? oraz wiele innych. Dwukrotnie wyróżniony zespołowo statuetką ?Prymus? za organizację wystaw w Okręgu Wrocławskim PZF oraz za organizację XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej. W 2002 r. na XVIII Walnym Zjeździe PZF został wyróżniony godnością Członka Honorowego PZF. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i regionalnych, w tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Podolecki Feliks ur. 08.05.1938 r. – Lwów. Lekarz medycyny, internista. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960 r. w Kole nr 1 w Zabrzu. Od 1979 r. w Kole nr 15 w Jeleniej Górze, członek Zarządu Koła od 1993 r. Po przeniesieniu się do Kłodzka od 2001 r. w Kole nr 26, a od 2006 r. w Kole PZF nr 4. Członek Komisji Naukowo-Badawczej przy Zarządzie Okręgu PZF w Krakowie i Wałbrzychu. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki. Prowadzi badania w zakresie historii sieci placówek Poczty Polskiej w latach 1918-1939. Wyniki swoich badań przedstawiał w formie prezentacji na konferencjach naukowych PAF oraz ogłaszał na łamach czasopism: ?Filatelista? i ?Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny?. Za działalność na rzecz filatelistyki został wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową PZF (2002); Srebrną Odznaką ?Za zasługi dla polskiej filatelistyki? (2011) oraz innymi medalami i dyplomami ZG PZF.

Polański Włodzimierz ur. 18.11.1878 r. – Winnica za Zbruczem, zm. 26.08.1944 r. – Warszawa. Pułkownik ułanów. Filatelistyką zainteresował się już w młodym wieku. Przed I wojną światową zgromadził specjalizowany zbiór znaczków Rosji, który wystawiał kolejno w Amsterdamie (1909), Bernie (1910), Wiedniu (1911), Londynie (1912), Paryżu (1913) oraz Nowym Jorku i Kassel (1914), uzyskując wysokie wyróżnienia medalowe. Szczególnie jednak interesował się historią poczty i pierwszym znaczkiem polskim z 1860 r. Intensywnie gromadził materiały i od 1912 r. podjął prace badawcze w tym zakresie. Pierwsze opracowanie o polskich całostkach z lat 1858-1865 ukazało się w 1913 r. w berlińskim czasopiśmie ?Der Ganzsachen-Sammler?. Zbierał nie tylko znaczki pocztowe, ale także dokumenty oraz książki dotyczące filatelistyki i historii poczty. W wyniku długoletnich poszukiwań zgromadził unikalny zbiór pierwszego znaczka polskiego, obejmujący jego odmiany i bogatą dokumentację, jak: koperty poczty miejskiej warszawskiej, stemple, klisze, wzory rysunków oryginalnych, ilustracje, jedyne dwie matryce miedziane do druku tego znaczka wykonane przez ówczesnego rytownika Banku Polskiego Henryka Majera, itp. Zbiór prezentowany na wielu wystawach zagranicznych zdobył wysokie wyróżnienia: medal złoty w Paryżu w 1913 i 1925, pozłacane: Londyn (1912) i Genewa (1922). Na I Wystawie Marek w Warszawie (1919) otrzymał list pochwalny od ministra Poczt i Telegrafów, Huberta Lindego, podkreślający jego zasługi dla filatelistyki i historii poczty polskiej. Od 1918 r. członek Polskiego Towarzystwa Filatelistów w Warszawie, a od 1921 r. członek honorowy; członek Krakowskiego Związku Filatelistów (1921) i Związku Filatelistów w Toruniu (1927). W 1921 r. podjął pracę w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, od 1925 r. pracował w Muzeum Poczty na stanowisku kustosza, gdzie prowadził dział historyczny i filatelistyczny. W 1930 r. objął kierownictwo placówki. Poznawszy wiele muzeów pocztowych w Europie, napisał studium ?Polskie Muzeum Pocztowe – zarys programu? (1921). Program ten realizował następnie, pracując w Muzeum. Jako długoletni kustosz Muzeum Poczty przyczynił się w sposób bardzo istotny do jego rozbudowy i rozkwitu. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Jego imię nosi Koło PZF nr 1 w Warszawie, a podobizna widnieje na znaku opłaty karty pocztowej (Cp 911) wydanej w 1985 r. Zginął pod gruzami 26 sierpnia 1944 podczas Powstania Warszawskiego.

Pompowski Tadeusz ur. 29.08.1910 ? Lwów, zm. 19.03.1985 r. – Gdańsk. Profesor zwyczajny dr inż. Politechniki Gdańskiej. Z ruchem filatelistycznym związany od 1954 r. Członek, a następnie przewodniczący Koła PZF nr 3 w Sopocie. W 1959 r. wybrany na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Gdańskiego Oddziału PZF. W latach 1961?1969 prezes Zarządu Oddziału PZF w Gdańsku. W 1969 r. Walne Zebranie Delegatów Okręgu nadało mu tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku. W latach 1963-1969 członek Zarządu Głównego PZF. Od 1973 był przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Wiele uwagi poświęcał pracy z młodzieżą. Publikował w prasie filatelistycznej, m.in. w ?Filateliście?. Był znanym wystawcą wyróżnianych i nagradzanych eksponatów. Na XIII Walnym Zjeździe Delegatów PZF w Katowicach w 1981 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF. Za aktywną działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1963), Złotą Odznaką ?Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki? (1981) oraz wieloma innymi odznakami i medalami PZF. Za działalność państwową odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony licznymi odznaczeniami: ?Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej?, ?Zasłużony dla miasta Gdańska?, a w 1977 r. otrzymał godność ?Zasłużony Nauczyciel PRL?.

Rejnowski Bronisław ur. 11.09.1927 r. – Żydaczów (woj. Stanisławów). Mgr inż. komunikacji, absolwent Politechniki Warszawskiej. Filatelistyką interesuje się od najmłodszych lat. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 1 lutego 1955 r.. Członek Koła nr 1 im. Włodzimierza Polańskiego w Warszawie. Jako wystawca (od 1966) uzyskał wysokie wyróżnienia medalowe (WF ?Polska 1000?, XIV OWF ?Toruń?83?, XVII OWF ?Warszawa?95?, XVIII OWF ?Wałbrzych-Książ?99?). Znany i ceniony publicysta filatelistyczny, autor kilkuset artykułów z różnych dziedzin filatelistyki na łamach polskiej prasy filatelistycznej (?Filatelista?, ?HBBF?, ?Znaki Polecenia?, ?Świat Erek? i in.) oraz zagranicznej. Długoletni członek Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Warszawskiego i Komisji Całostek Zarządu Głównego PZF. Współzałożyciel i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań ?Znaki Polecenia? (1990-2005), członek zespołu redakcyjnego biuletynu ?Znaki Polecenia (1990-1997), współredaktor i redaktor informatora ?Świat Erek? (1996-1998). Autor licznych haseł w Encyklopedii Filatelistyki (1993), członek rzeczywisty (1993) i honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, redaktor naczelny miesięcznika ?Filatelista? (01.10.1996-30.03.2012). Trzykrotnie wyróżniony medalem ?Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych?. Za działalność filatelistyczną wyróżniony wieloma odznakami i medalami związkowymi m.in. tytułem ?Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF? (1994). Wyróżniony przez Polską Kapitułę Filatelistyczną statuetką ?Prymus? za rok 2000 r. w kategorii ?Najlepszy publicysta roku? i medalem Jana Witkowskiego (2008) przez ArGe Polen w Niemczech. Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Wyróżniony odznaką honorową ?Zasłużony Działacz Kultury?.

Roszkowski Aleksander ur. 12.03.1906 r. – Kijów, zm. 17.09.1978 r. – Warszawa. Wyższe wykształcenie handlowe. W okresie międzywojennym członek Polskiego Towarzystwa Filatelistów w Warszawie. W Polskim Związku Filatelistów od 1950 r. Był delegatem na I Walny Zjazd PZF w 1951 r. i został sekretarzem Prezydium Zarządu Głównego (1951-1953). Na V Walnym Zjeździe PZF został wybrany członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego (1957-1959). Był jednym z inicjatorów wspierających wydawanie ?Filatelisty?, na łamach którego opublikował m.in. wspólnie ze Stanisławem Adamskim opracowanie Wydanie ?Groszowe? z 1950 r. (1955-1958). Opracowanie zostało także wydane w języku niemieckim ?Die Währungsreform in der Volksrepublik Polen? (Halle 1958). Specjalizował się w zbiorach znaczków polskich i rosyjskich (w tym ziemstw) oraz tzw. klasyków wielu krajów pozaeuropejskich. Brał aktywny udział w szkoleniu filatelistów i udzielał pomocy w wielu pracach badawczych. Sędzia konkursowy, m.in. na MWF ?Polska?60? w Warszawie. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1957), odznaką ?75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce?, medalem 25-lecia PZF i innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Na XII Walnym Zjeździe PZF w Warszawie w 1977 r. otrzymał godność Członka Honorowego PZF.

Rydelt Tadeusz ur. 09.06.1909 r. – Stanisławów, zm. 15.06.1987 r. – Rabka. Mgr ekonomii. Przed II wojną światową studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego ?Las? w Rabce. W 1954 r. założył Koło PZF nr 4 w Rabce, jako jedno z pierwszych w Okręgu Krakowskim. Funkcję przewodniczącego Koła, z niewielkimi przerwami, sprawował aż do śmierci. Był inicjatorem i organizatorem licznych kół młodzieżowych w miejscowych sanatoriach dla dzieci i w szkołach. W efekcie jego działalności w Rabce działało 25. kół młodzieżowych. Stworzył również placówkę koordynującą ich działalność, tj. Ośrodek Filatelistyki Młodzieżowej. Współtwórca zastosowania filatelistyki jako środka terapeutyczno-wychowawczego wśród dzieci i młodzieży z całego kraju, leczącej się długookresowo w sanatoriach uzdrowiskowych. Jego macierzyste koło dorosłych w najlepszym okresie skupiało ponad 450. osób, co było ewenementem w niewielkiej miejscowości. Organizował liczne konkursy oraz inne imprezy filatelistyczne z udziałem młodzieży. Wymiar jego pracy miał znaczenie ogólnokrajowe, bowiem młodzież po zakończeniu kuracji i powrocie do swoich miejsc zamieszkania zaszczepiała zamiłowanie do znaczków pocztowych swoim przyjaciołom i kolegom. Za zasługi dla polskiej filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF i medalem 30-lecia PZF. W 35-lecie Związku otrzymał od Zarządu Głównego PZF specjalny medal i dyplom ?za aktywną działalność na rzecz ilościowego i jakościowego rozwoju filatelistyki wśród dorosłych i młodzieży?. Pozostał przykład człowieka głęboko i bezinteresownie zaangażowanego w filatelistyce, który potrafił ?zarazić? filatelistyką wielkie rzesze dzieci i młodzieży.

Biogramy opracowano na podstawie ?Encyklopedii filatelistyki?, wyd. Warszawa 1993 oraz strony internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów – www.zgpzf.pl i znajdującego się na niej ?Słownika biograficznego filatelistów polskich? – stamtąd pochodzą także fotografie.

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA lWOWA”

Witam wszystkich Lwowian, Kresowian i Sympatyków Kresów.

Z wielka przyjemnością pragnę poinformować, że nasza działalność charytatywna jest realizowana. Jest co prawda w ograniczonej formie, jednak dociera obecnie w pierwszym etapie do :

  • na Mikołaja do dzieci zorganizowanych przy kościele Marii Magdaleny we Lwowie
  • na Mikołaja do dzieci w kościele św. Stanisława w Szczercu
  • na Mikołaja do dzieci zorganizowanych w Towarzystwie Kultury Polskiej w Strzałkowicach
  • 2 osób prowadzących opiekę nad osobami schorowanymi, starszymi
  • do 15 osób naszych podopiecznych starszych i schorowanych Lwowian.

Liczymy, że w odstępach miesięcznych będziemy mogli wysłać pomoc świąteczną (noworoczną) do dalszej ilości osób z naszej listy podopiecznych. Zakończenie akcji przewidujemy w okresie Świąt Wielkanocnych.

Nie ma nas co prawda we Lwowie, a miało to niebagatelne znaczenie dla Polaków tam zamieszkałych, którzy bezpośrednio widzieli naszą pomoc, a przede wszystkim mogli z nami porozmawiać.

Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za udzielona pomoc w postaci darowizn przekazanych na rzecz akcji charytatywnej. W następnym wydaniu sprawozdania z akcji imiennie podziękuję wszystkim ofiarodawcom. Jednocześnie do sprawozdania następnego dołączę podziękowania oraz zdjęcia oraz filmiki z przebiegu pierwszego etapu.

Akcja trwa ? przewidujemy 3 (4) etapy do świąt Wielkiej Nocy, ale zależne jest to od wpływu środków.

Jednocześnie informuję, że 25 listopada wyjątkowo nasza siedziba będzie otwarta. Będzie można nabyć kalendarze kresowe na 2020 r. z Wrocławia.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam

Stanisław Łukasiewicz

Pełnomocnik Zarządu do spraw Akcji Charytatywnej.

ZBYSZEK MUC – WSPOMNIENIE

Zbyszka poznałem w Gliwicach około 1947 r. na spotkaniach chłopaków ze Lwowa. Spotykaliśmy się często na imprezach sportowych a zwłaszcza na meczach piłki nożnej „Piasta”. Były też spotkania na zabawach szkolnych, w restauracji „Myśliwska” lub w kawiarni „Agawa”.

W okresie letnim byliśmy bywalcami kąpieliska „Leśnego”. Zimową porą uprawialiśmy zjazdy na nartach w Szczyrku. Były to wyjazdy zbiorowe sekcji narciarskiej K.S. „Kolejarz”.

Po ukończeniu technikum pracowaliśmy razem w Fabryce Czołgów w Łabędach k/Gliwic.

W 1953 r. Zbyszek rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, tu również często spotykaliśmy się na wspólnej uczelni. Pod koniec studiów Zbyszka Wydział zorganizował bal. Na tym balu Zbyszek poznał przyszłą żonę Bożenę. Ślub ich odbył się w Warszawie w Urzędzie Stanu Cywilnego na Nowym Świecie i byłem świadkiem ich ślubu.

Po studiach Zbyszek z żoną wyjechali do Gliwic. W Gliwicach Zbyszek pracował, a Bożena kończyła studia na medycynie. Po ich ukończeniu wyjechali do pracy w Puławach. W tym czasie widywaliśmy się rzadziej. Powrót do częstych i bezpośrednich kontaktów nastąpił po przejściu Zbyszka i Bożeny na emeryturę i zamieszkaniu w Poznaniu. „Wciągnąłem” Zbyszka do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”, gdzie regularnie się spotykaliśmy podczas środowych dyżurów i różnych imprez kresowych. Zbyszek okazał się bardzo aktywnym członkiem Towarzystwa. Brał udział w organizacji akcji charytatywnych, wspomagał przy tych i innych akcjach i przedsięwzięciach poznańskiego Oddziału TML i KPW.

31 października odszedł mój wieloletni przyjaciel. Pożegnanie Przyjaciela Lwowiaka odbyło się 9 listopada 2020 r. na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Edmund Podbielski

ZMARŁ WOJCIECH BUDZYŃSKI

Z żalem informujemy, że 14 listopada 2020 roku zmarł masz Kolega, członek poznańskiego Oddziału TML i KPW, uczestnik Poznańskiego Czerwca 56, Wojciech Budzyński.

Wojciech Budzyński urodził się 29 października 1939 roku w Wilnie. W młodości z powodu śmierci Matki, i nieobecności Ojca który znajdował się na froncie, wychowywany był przez ciotki w Wilnie. W 1945 roku przenosi się wraz z nimi do Czaplinka, a rok później do Poznania, gdzie został przyjęty do liceum im. Paderewskiego. 28 czerwca 1956 roku jako uczeń klasy 10, zostaje postrzelony w czasie wypadków w nogę, którą mu amputowano. Wkrótce po przebytej operacji był przesłuchiwany przez UB.

Wojciech Budzyński

Po zdaniu matury w 1957 roku wstąpił na studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej. W 1959 roku w ramach akcji łączenia rodzin wyjechał do Londynu do swojego ojca – oficera Wojska Polskiego, który tam mieszkał po demobilizacji. W latach 1960-1963 studiował budownictwo lądowe na uniwersytecie w Dublinie (Irlandia). W 1966 roku po ślubie z Tarnopolanką Zofią i po założeniu rodziny osiedlił się w Londynie. W 1974 roku brał czynny udział w wykańczaniu budowy biblioteki polskiej im. Marszałka Piłsudskiego w Londynie, odnawiał także konfesjonały w polskim kościele katolickim. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku wraz z małżonką Zofią zorganizował akcję charytatywną pomocy rodakom pod nazwą ?Self Help for Poland?. W czasie tej akcji uzbierano 6 tysięcy funtów angielskich, w całości przekazano rodakom. W latach 1983-2008 mieszkał wraz z rodziną w Australii. W 2008 powrócił do Anglii odwiedzając także Polskę, gdzie wraz z małżonką zakupili mieszkanie w Poznaniu, do śmierci mieszkając pół roku w Anglii a drugie pół w Poznaniu.

Był członkiem naszego Oddziału od marca 2010 roku, w 2017 roku wraz z małżonką odznaczeni zostali złotą odznaką TML i KPW, m.in. za szczególną i stalą pomoc finansową dla naszego Towarzystwa i dla Polaków na Kresach. Prócz Złotej odznaki TML i KPW odznaczony był także kilkakrotnie odznaczeniami kombatanckimi za udział w Poznańskim Czerwcu 56.

Małżonce Zofii i Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TML i KPW.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ZAPRASZA NAS NA BIGOS NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKI PO WIELKOPOLSKU

?W wigilię św. Katarzyny 24 listopada 1410 roku król Władysław Jagiełło przybył do Poznania do kościoła Bożego Ciała?
Pragnęliśmy z przyjaciółmi w tym szczególnym 2020 r. na naszej cyklicznej imprezie Bigos Nowogródzko-Wileński po Wielkopolsku okazale uczcić doniosłe wydarzenia:
– stulecie Bitwy Warszawskiej
– stulecie urodzin Jana Pawła II
– 40-lecie NSZZ ?Solidarność?
– oraz okoliczności sprzed 610 lat ukazane na karcie pocztowej.
Uzyskaliśmy patronat arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ? Metropolity Poznańskiego. W Jego imieniu 24 listopada 2020 r. o godz. 18.00 biskup Damian Bryl będzie sprawował liturgię w kościele p.w. Bożego Ciała.
Pragniemy – w warunkach wykluczających pełen zakres naszej planowanej uroczystości – przeżyć godnie zbliżające się spotkanie uczestnicząc w koncelebrowanej Mszy św. Chcielibyśmy w głębokiej duchowości być razem.
Wysłuchamy również naszych osobistych świadectw ? czym dla mnie był i jest pontyfikat naszego Ojca Świętego Jana Pawła II (czas wypowiedzi 2 min.).
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej jako współorganizator zabezpieczy kwestie sanitarne, porządkowe oraz blok świadectw.
Jest naszym głębokim pragnieniem i oczekiwaniem, aby spotkać się i uroczyście przeżyć te chwile.


Z Panem Bogiem,
w imieniu Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
Ryszard Liminowicz
Prezes