OPŁATEK U LWOWIAKÓW

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu naszego oddziału serdecznie zapraszam na SPOTKANIE OPŁATKOWE: 14 grudnia (piątek), godz. 17.00 – p. 336 (z powodu remontu w Zamku spotkanie odbędzie się na naszym piętrze).

Łączę pozdrowienia

do zobaczenia

Wanda Butowska – sekretarz poznańskiego Oddziału TML i KPW

SALON LWOWSKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY

18 listopada 2018 r. w Domu Polonii na Starym Rynku w Poznaniu odbył się kolejny Salon Lwowski Niepodległościowy, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy Obrony Lwowa. Gościem Salonu był znany nam z wielu poprzednich wystąpień w Poznaniu Tomasz Kuba Kozłowski z Warszawy. Przybyli do nas także ułani poznańscy.

Gości oraz zebranych kresowiaków powitała wiceprezes naszego Oddziału oraz organizatorka Salonów Lwowskich Katarzyna Kwinecka. Rozpoczęliśmy od odśpiewania Hymnu Pańtwowego oraz toastu za Niepodległą Ojczyznę.

Tomasz Kuba Kozłowski przygotował bardzo interesującą prelekcję nt.: ,,Nie tylko o Orlętach! Wokół mitu Obrony Lwowa 1918?. W ciekawy sposób nawiązał do wydarzeń poprzedzających walki o Lwów i Kresy. Były to wydarzenia, o których dzisiaj niewiele lub wcale się nie mówi, a miały ogromne znaczenie historyczne. Dotyczy to także ludzi związanych z tamtymi wydarzeniami. Jak powiedział Cicero: „Historia jest świadkiem czasów, świadkiem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia„, dlatego należy mówić prawdę. Prelegent podkreślił udział Polaków w walkach I wojny światowej w zaborczych armiach. Było ich łącznie ok. 3 miliony, a 350 tysięcy zginęło, zmarło lub zaginęło bez wieści. Polska była w niezwykle trudnej sytuacji geopolitycznej. Sąsiedztwo zawsze było trudne. Księżna Maria Lubomirska, żona regenta Zdzisława Lubomirskiego, pisała w swym dzienniku: „Rada Regencyjna domaga się naszego udziału w pertraktacjach pokojowych; wysłano wielosłowne depesze do Wiednia i do Berlina, lecz wynik wątpliwy, skoro nie jesteśmy stroną wojującą… Gdy brata się Niemiec z Moskalem, zawsze Polakom dreszcz chodzi po plecach.” (Warszawa 18 grudnia 1917). Dowiedzieliśmy się o układach Niemców i Austriaków z Ukraińcami, o powstaniu Ukraińskiej Republiki Ludowej, o podpisanym 9 lutego 1918 r., pokoju w Brześciu Litewskim, gdzie oddano Ukraińcom tereny Chełmszczyzny oraz Podlasia, które zawsze wchodziły w skład Królestwa Polskiego i na których zamieszkiwała ludność głównie polska. Samą obronę Lwowa i Kresów Tomasz Kuba Kozłowski omówił także od strony przygotowań Ukraińców i Polaków. Wypowiedzi były bogato ilustrowane przeźroczami.

Prelekcja przydłużyła się i nie wyczerpała wszystkich wątków, jakie chciał przedstawić prelegent.

Następnie wystąpili ułani z Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich: Wojciech Lisiecki, Paweł Kwinecki, Wojciech Łączkowski i Mateusz Kwinecki. Ułani zaprezentowali mundury oraz broń jaką się posługiwano, a także elementy umundurowania. Wojciech Lisiecki interesująco przedstawił wydarzenia sprzed stu laty na terenie Wielkopolski, które poprzedziły wybuch Powstania Wielkopolskiego oraz omówił jego przebieg. W odróżnieniu do innych terenów Polski Powstanie Wielkopolskie było dokładnie i systematycznie przygotowywane. Nie był to jedynie spontaniczny wybuch. Przeszkoleni żołnierze, przygotowana broń, czekały na odpowiedni moment, by ruszyć na zaborcę. Tym momentem był przyjazd  Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania.

Spotkanie było przeplatane pieśniami ułańskimi, prowadzonymi przez Mariana Osadę przy akompaniamencie Winicjusza Chudzińskiego.

Kolejna część spotkania odbyła się w drugiej sali, gdzie świętowano przy kawie, herbacie i słodkościach.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska; foto: Wanda Butowska

        

 

SALON LWOWSKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY

S a l o n    L w o w s k i

                         ,,NIEPODLEGŁOŚCIOWY ”

                                  18 listopada 2018r.

                                        godz. 15.30

                              Dom Polonii, Stary Rynek 51

        Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch. Oddział w Poznaniu

serdecznie zaprasza na spotkanie, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy Obrony Lwowa.

W programie:

– wykład dr T. K.  Kozłowskiego pt.: ,,Nie tylko o Orlętach! Wokół mitu Obrony Lwowa 1918?

– opowieść o ułanach ?  Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich

– toast ,,ZA NIEPODLEGŁĄ OJCZYZNĘ?

– wspólny śpiew z ułanami pieśni patriotycznych. Prowadzenie  Marian Osada

                                                                                          Zarząd TML i KPW w Poznaniu

ZAPROSZENIE DO ŻAR

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody setnej rocznicy Obrony Lwowa, które organizujemy 22 listopada 2018 r. o godz. 5.00 rano na żarskim Rynku. Spotykamy się dokładnie sto lat po momencie zawieszenia przez por. dr. Romana Abrahama biało-czerwonej flagi na lwowskim ratuszu, co było symbolem zwycięstwa Obrońców Lwowa.

Uroczystość odbędzie się w asyście honorowej Wojska Polskiego a jej kulminacyjnym punktem będzie wciągnięcie na maszt flagi państwowej oraz Lwowski Apel Pamięci.

Pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Kopociński

DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN. ZAKOŃCZENIE XXI DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU

2 października jest Dniem Jedności Kresowian. Także tego dnia w tym roku organizacje kresowe z Poznania spotkały się by go uczcić. Dla naszego Oddziału TML i KPW było to również zakończenie XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu.

O godz. 1800 w kościele p.w. Św. Małgorzaty na Śródce odprawiona została Msza św. w intencji Kresowian i ich rodzin. Mszę koncelebrowaną poprowadził biskup Grzegorz Balcerek, który wygłosił piękną homilię. Odnosząc się do Ewangelii nawiązał do historii powstania obrazu Matki Bożej Łaskawej we Lwowie i wiernej kopii obrazu obecnego na ołtarzu podczas uroczystości. We Mszy św. wzięli udział członkowie poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Sybiracy i Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po Mszy św. zebrani przeszli do salki parafialnej przy Katedrze Poznańskiej. Tu przy poczęstunku odbyło się spotkanie, na którym prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW Stanisław Łukasiewicz podsumował XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu i zapowiedział kację charytatywną ?Serce dla Lwowa”.

Następnie Tomasz Łuczewski w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w barwny sposób przedstawił walkę Polaków na poszczególnych frontach o granice Polski w prelekcji ?Przekleństwo pogranicza. Kresy, najdłuższa droga do wolnej Ojczyzny?.

Na Mszę św. oraz spotkanie przybył dobry duch naszego Towarzystwa ks. prałat Jan Stanisławski. Zebrani z zainteresowaniem słuchali jego dowcipnych wypowiedzi, zadawali pytania i dyskutowali.

Kolejny Dzień Jedności Kresowian za rok.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej

17 wrzenia – 79 rocznica najazdu Związku Sowieckiego na Polskę

Poznań uczcił 79 rocznicę agresji Sowietów na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz ze Stowarzyszeniem Sybiraków zorganizowali obchody, które rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele oo Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu. Udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich, kresowych, harcerze, delegacje samorządów wielkopolskich, młodzież szkół średnich, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, wojsko oraz mieszkańcy Poznania.

Po Mszy św. złożono kwiaty pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich, po czym sformowano kolumnę marszową. Marsz Pamięci przeszedł ulicami Poznania pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. Tutaj głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Powiedział m.in.: „Tego dnia, 17 września, około godziny 2:00 ponad sześćset tysięczna armia radziecka wdarła się w granicę Rzeczypospolitej. Nie było to wkroczenie. Doszło do najzwyklejszego aktu agresji. Aktu, który był aktem wojennym. Polska stała się ofiarą dwóch agresorów”.

Przed pomnikiem przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i muzułmańskiego, odmówili modlitwy. Odczytano został także apel poległych, żołnierze oddali salwy. Licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu reprezentował prezes Stanisław Łukasiewicz, wiceprezes Janusz Furmaniuk i Igor Megger. Na koniec odśpiewano Hymn Sybiraków.

Przed uroczystościami delegacja naszego Oddziału, sekretarz Wanda Butowska, wiceprezes Janusz Furmaniuk i Henryk Robak,  złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz na dziedzińcu kościoła oo Dominikanów pod tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej.

Po zakończonych uroczystościach pod Pomnikiem Katynia i Sybiru poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprosił do Zamku do Sali Kominkowej na prelekcję pułkownika dyplomowanego Jacentego Górala pt.: „Obrona Kresów we wrześniu 1939 r.” Pan Pułkownik przedstawił historię tamtych dni, walki na różnych frontach Kresów oraz ludzi, którzy brali w nich udział. Odniósł się także do sojuszników Polski i podkreślił, że chociaż mieli podpisane z Polską umowy i formalnie wypowiedzieli Niemcom wojnę, to nie zrobili nic, by zaatakować Hitlera, którego armia w tamtym czasie była o wiele słabsza niż wojska alianckie. Polska została osamotniona, zmagała się z dwoma agresorami. Nie miała szans na zwycięstwo. Swą interesującą wypowiedź pułkownik Góral ilustrował przeźroczami. Zebrani zabierali głos, zadawali pytania, dyskutowali. Wiele osób zebranych w Sali Kominkowej pamięta tamte dni, wielu już tylko z opowiadań swych rodziców.

Kolejne spotkanie Kresowian 2 października, w Dniu Jedności Kresowian, będzie poświęcone zakończeniu XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. O godz. 18.00 w kościele św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu odprawiona zostanie Msza św., w której udział wezmą organizacje kresowe. Po Mszy św. w salce przy Probostwie Katedralnym na Ostrowie Tumskim, nawiązując do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  Tomasz Łuczewski będzie mówił o „Przekleństwie pogranicza. Kresy, najdłuższa droga do wolnej Polski”.

18 listopada, w niedzielę o godz. 15.30 w Salonie Lwowskim Niepodległościowym w Domu Polonii na Starym Rynku 51 w Poznaniu odbędzie się spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim, gościem z Domu Spotkań z Historią z Warszawy. Tematem spotkania będzie 100 lecie obrony Lwowa.

Serdecznie zapraszamy.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej

                            

UROCZYSTOŚCI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Związku Sybiraków, związanych z 79. rocznicą agresji ZSRR na Polskę i Dniem Sybiraka oraz Poznański Oddział TML i KPW.

W dniu 17 września o godz.  1200 Wojewoda Wielkopolski i Związek Sybiraków zapraszają na Mszę św., która zostanie odprawiona u o.o Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Po Mszy św. przejdzie ulicami Poznania Marsz Pamięci, połączony ze składaniem kwiatów w miejscach pamięci. Marsz przejdzie w kierunku Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie nastąpi Apel Poległych w asyście Wojska Polskiego.

Po uroczystościachy Wojewody Wielkopolskiego i Związku Sybiraków Okręg Wielkopolska, ok. godz. 14.30, Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza do Sali Kominkowej Centrum Kultury ZAMEK ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu, na prelekcję pułkownika dyplomowanego Jacentego Górala pt.: „Obrona Kresów we wrześniu 1939 r.”

2 października, w Dniu Jedności Kresowian i na zakończenie XXI Dni Lwowa i Kresów, Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW zaprasza do kościoła p. w. św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu, gdzie odprawiona zostanie Msza św. o godz. 1800, w której wezmą udział organizacje kresowe. Następnie zapraszamy do salki przy Probostwie Katedralnym (Ostrów Tumski), na poczęstunek oraz na prelekcję Tomasza Łuczewskiego pt.: ?Przekleństwo pogranicza. Kresy, najdłuższa droga do wolnej Polski?, nawiązującą do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

18 listopada (niedziela) o godz. 1530 w Salonie Lwowskim Niepodległościowym w Domu Polonii na Starym Rynku 51 w Poznaniu odbędzie się spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim, gościem z Domu Spotkań z Historią z Warszawy. Temetem spotkania będzie 100 lecie obrony Lwowa.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW

XXI DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU – relacja

Majowa część Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu już za nami. Media, jak nigdy dotychczas, okazały swe zainteresowanie tradycyjnymi Dniami Lwowa w Poznaniu. Potwierdziła to środowa (16 maja 2018 r.) konferencja prasowa w siedzibie Oddziału TML i K PW w Centrum Kultury Zamek. Po otwarciu spotkania przez Katarzynę Kwinecką, wiceprezes Zarządu Oddziału TML i KPW, historię Dni Lwowa i bardzo obszerną tematykę jaką się podczas nich zajmowano przedstawił Andrzej Kuczyński. Poznański Oddział TML i KPW powstał w lutym 1989 roku w budynku Zamku Cesarskiego zajmowanym dzisiaj przez Centrum Kultury Zamek. W tym okazałym gmachu znajduje się siedziba TML i KPW, aktualnie w pokoju 336 na III piętrze. Do dzisiaj za sprawą Towarzystwa zrealizowano kilkaset różnych projektów przybliżających społeczeństwu grodu Przemysława i regionu bogatą kulturę i historią Kresów. Od 1996 roku organizowane są Dni Lwowa. Ich pomysłodawcą był ówczesny prezes prof. Tomasz Naganowski. Następnie organizatorem corocznych Dni Lwowa i Kresów został Stanisław Łukasiewicz, obecny prezes Oddziału. Dni odbywają się pod mecenatem władz państwowych i samorządowych Poznania i Wielkopolski, honorowym patronatem Metropolity Poznańskiego Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego oraz pod patronatem mediów i przy wsparciu sponsorów. Początkowo, to wielowątkowe przedsięwzięcie organizowano we wrześniu, a obecnie w maju, lipcu, wrześniu i na początku października. Są to: wystawy, prelekcje, występy artystyczne i imprezy, specjalnie przygotowywane wydawnictwa, Msze św. i ? od 10 lat ? uroczystość wręczenia statuetki Lwa ?Semper Fidelis? (zawsze wiernego). Tegoroczne, XXI Dni Lwowa, odbyły się pod hasłem ?Lwów i Poznań ? miasta kresowe?. Wystawy poświęcone były problematyce historii i kultury Lwowa i Kresów. Odbywały się w Poznaniu w CK Zamek, Bibliotece Raczyńskich, Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, siedzibie Oddziału SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich), Muzeum Archeologicznym i hallu siedziby Urzędu Wojewódzkiego. Wystawy poświęcone były pracom fotograficznym, sztuce ekslibrisu, cmentarzom, pamiątkom, secesji, luminarzom nauki, Huculszczyźnie, filatelistyce, kresowo-galicyjskim korzeniom sportu polskiego, Orlętom Lwowskim, 750-leciu Lwowa, ludobójstwu na terenach kresowych, eksterminacji i wysiedlaniu Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich II RP, próbom współpracy i partnerstwa Polski i Ukrainy oraz wielokulturowości Kresów. Głównym organizatorem wystaw był wiceprezes Oddziału TML i KPW Janusz Furmaniuk. Ważną częścią Dni były prelekcje, najczęściej o tematyce historycznej, wygłaszane z reguły przez naukowców z Poznania, ale także z innych regionów Polski i Ukrainy. Wielokrotnie podkreślano wkład kresowian w XX wieku w życie naukowe i kulturalne Poznania i Wielkopolski. W latach PRL bardzo rzadko przypominany. Dniom Lwowa towarzyszą regularnie Pikniki Lwowskie. Występują podczas nich zespoły polskie istniejące na ziemiach III RP, jak i na Podolu, Pokuciu czy Wołyniu. Byliśmy świadkami spektakli aktorów teatrów lwowskich. Również imprez sportowych. W 2012 roku podczas XV Dni Lwowa odbył się mecz piłki nożnej obchodzącej swe 100-lecia Warty Poznań z reaktywowanym sławnym klubem polskim Pogoń Lwów. Organizatorem przedsięwzięcia był Andrzej Kuczyński. Poznański Oddział TML i KPW ma w swym blisko 30-letnim dorobku liczne wydawnictwa. W tym ponad 100 numerów Biuletynów Towarzystwa pod redakcją Hanny Dobias-Telesińskiej, Danuty Szwarc, Wandy Butowskiej i Jacka Kołodzieja. Także książek: ?Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski? pod redakcją Juliusza Rozmiłowskiego i obszerną pracę zbiorową ?Dwadzieścia pięć lat kultury kresowej w Poznaniu?. Ciekawą publikacją była praca ?Księża kresowi w Archidiecezji Poznańskiej?, opisująca i przedstawiająca biogramy księży kresowych, którzy w latach powojennych pracowali na ziemi wielkopolskiej. Wydawane są także okolicznościowe pocztówki, którym towarzyszą datowniki pocztowe. Prowadzona też jest strona internetowa www. lwowiacy. pl. Każdorazowo podczas Dni Lwowa odbywają się, z licznym udziałem członków Towarzystwa, gości i mieszkańców Poznania w kościołach wielkopolskiej stolicy Msze św. intencji Polaków poległych w obronie Kresów Wschodnich i członków Towarzystwa. Sztandarowym przedsięwzięciem poznańskiego Oddziału TML i KPW jest coroczna ? od 2007 roku ? uroczystość uhonorowania osób zasłużonych dla Kresów statuetką Lwa ?Semper Fidelis?. Pomysłodawcą i fundatorem unikatowego wyróżnienia jest obecny prezes Oddziału TML i KPW w Poznaniu ? Stanisław Łukasiewicz. Pierwszą statuetkę otrzymał minister Andrzej Przewoźnik, który w 2010 r. zginął w katastrofie smoleńskiej. W lipcu 2018 r., podczas XXI Dni Lwowa, nagrodzony zostanie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Na konferencji wspomniano także o tym, że tegoroczne, już XXI Dni, odbywają się pod hasłem ?Lwów i Poznań ? miasta kresowe?. O bardzo ciekawych, często unikatowych wystawach oraz prelekcjach podczas Dni mówił Janusz Furmaniuk, wiceprezes Zarządu Oddziału TML i KPW. Dla gości konferencji bardzo ciekawe były osobiste refleksje Marty Markuniny, która od blisko dwóch lat stale mieszka w Poznaniu, a przez niemal 30 lat była dyrektorem bardzo cenionej polskiej szkoły Nr X im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie z 200-letnią tradycją. Poza informacjami przekazanymi dziennikarzom bezpośrednio wręczono im pisemne kompendium wiedzy o Dniach Lwowa w Poznaniu.

fot. Jacek Kołodziej

 

Jak każdego roku, XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu w niedzielę 20 maja o godz. 900 rozpoczęły się Mszą św. w Farze Poznańskiej. Msza koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Mateusza Misiaka zgromadziła Kresowian oraz Wielkopolan. Modlitwę Wiernych 2009 autorstwa Pawła Należniaka. zmodyfikowaną przez siebie odczytał prezes Stanisław Łukasiewicz:

Ojcze Nasz ? któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje.

W sposób szczególny w naszej Ojczyźnie i na drogiej naszym sercom lwowskiej i kresowej ziemi.

Dziękujemy Ci za wielkich świadków wiary, jakich ziemia ta wydała.

Prosimy o błogosławieństwo dla obecnych pasterzy: Ojca Świętego Franciszka i Księży Arcybiskupów Mieczysława Mokrzyckiego oraz Stanisława Gądeckiego.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Ojcze nasz ? bądź wola Twoja.

Miłosierdziu Twemu i opiece Matki Bożej Łaskawej polecamy w sposób szczególny Lwów, jego przyszłe losy i współczesnych mieszkańców.

Prosimy, aby nigdy nie zabrakło ludzi szczerze zatroskanych o pozostawione tam materialne i duchowe dobra.

Prosimy, aby dziedzictwo to, mądrze odnawiane i pomnażane, służyło lepszemu poznawaniu naszej kultury i ojczystych dziejów. Ciebie prosimy?

Ojcze nasz ? chleba powszedniego daj nam na każdy dzień.

Prosimy, aby nie brakowało go nikomu na świecie.

Dla nas i dla wszystkich narodów, z którymi połączyły nas wspólne historyczne dzieje,

błagamy również o tak bardzo potrzebny dar nadziei lepszego jutra.

Miłosierny Ojcze, zachowaj nas od doczesnych przeciwności, zwłaszcza głodu, ognia i wojny, kataklizmów i wszelkich chorób niosących społeczne zagrożenie. Ciebie prosimy. . .

Ojcze nasz ? odpuść nam nasze winy.

Nie tylko nam, ale i wszystkim, którzy na drogich nam ziemiach kresowych pracowali, cierpieli i umierali dla Ojczyzny.

Polecamy Ci w sposób szczególny bohaterskich obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich , ofiary stalinowskiego, hitlerowskiego i ukraińskiego terroru.

Błagamy, aby nie zostało zapomniane męczeństwo kresowego duchowieństwa i aby mogło ono kiedyś dostąpić chwały świętych.

Ojcze, prosimy również o przebaczenie grzechów tym wszystkim, którzy szerzyli przemoc i nienawiść. Ciebie prosimy. . .

Ojcze nasz ? nie wódź nas na pokuszenie.

Pomóż nam, abyśmy w naszym słusznym dążeniu do sprawiedliwości nigdy nie wyrzekali się tej siły,

jaką daje przebaczająca miłość.

Spraw, aby członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich umieli zawsze jednoczyć się w pracy dla wspólnego dobra.

Udziel swego błogosławieństwa wszystkim, którzy nie szczędzą sił, aby wspierać materialnie i duchowo naszych rodaków na Kresach oraz działające tam polskie szkoły, organizacje i instytucje. Ciebie prosimy. . .

Ojcze nasz ? zbaw nas od złego.

Nie tylko od grzechów popełnianych w wymiarze osobistym, ale także społecznym: od niewiary i obojętności, lęku, wygodnictwa, egoizmu, pychy, wszelkiego kłamstwa i zgorszenia, lekceważenia interesów narodowych i społecznych.

Mocy swego Ducha udziel Panie również nam tutaj stojącym przed Tobą, abyśmy zawsze postępowali jak mężni synowie światłości i ofiarne dzieci swej Ojczyzny. Ciebie prosimy. . .

Podczas Mszy św. śpiewano ?Śliczną Gwiazdę Miasta Lwowa? i ?Lwowskie Madonny?.

fot. Wanda Butowska, Hanna Dobias-Telesińska

    

Po Mszy, po raz pierwszy na dziedzińcu Szkoły Baletowej, zainaugurowane zostały XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Wiceprezes Katarzyna Kwinecka powitała gości: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna Romana Łukawskiego, prezesa Zarządu Głównego TML i KPW z Wrocławia Andrzeja Kamińskiego oraz laureatów tegorocznego wyróżnienia Złotą Odznaką TML i KPW Ewę Aleszczyk-Kalinowską i Szczepana Gałkowskiego. W części oficjalnej zabrał głos Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który w ciepłych i serdecznych słowach odniósł się do kultury Kresów i ich historii, oraz do działalności poznańskiego Oddziału TML i KPW. Następnie w podobny sposób w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna wypowiedział się Roman Łukawski, który przekazał list od Wojewody. Podczas uroczystości prezes Zarządu Głównego TML i KPW z Wrocławia wręczył Złotą Odznakę za wybitne zasługi dla Towarzystwa Ewie Aleszczyk-Kalinowskiej i Szczepanowi Gałkowskiemu.

Ewa Aleszczyk-Kalinowska Jest dyrektorem marketingu i komunikacji w sieci Piotr i Paweł, a ponadto Prezesem fundacji Piotr i Paweł Radość Dzieciom – fundacji wspierającej dzieci potrzebujące, chore, a także szczególnie uzdolnione. Od 25 lat mieszka w Poznaniu lecz sercem związana z miejscem urodzenia ? Mazurami. Kresy Wschodnie są jej szczególnie bliskie z uwagi na pochodzenie rodziny z Grodzieńszczyzny, z Balenięt – obecnie należących do Białorusi. Nie obce jej są losy i problemy Polaków, a szczególnie rodziny, których część pozostałą na ziemiach wchodzących wcześniej w skład II Rzeczypospolitej, a po wojnie przyłączonych do Związku Sowieckiego. Ewa Aleszczyk-Kalinowska o prawie 10 lat wspiera działalność Towarzystwa w organizacji akcji charytatywnych polegającej na zbiórce darów w marketach spod znaku ?Piotr i Paweł?. Dzięki temu wsparciu oraz częstym osobistym zabiegom ta forma zbiórki darów stała się podstawą naszej akcji charytatywnej i dzięki temu ilość zbieranych darów oraz środków finansowych podczas zbiórek kwestarskich rok rocznie rośnie, co doprowadziło do konieczności transportu darów dwoma dużymi autokarami. To dzięki Ewie Aleszczyk?Kalinowskiej docierają dary z Poznania każdego roku na początku grudnia do setek osób naszych rodaków starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, a także uśmiechniętych dzieci rozsianych na południowo?wschodnich Kresach. Złota Odznaka TML i KPW jest skromną formą wdzięczności ze strony Towarzystwa.

Szczepan Gawłowski jest założycielem, współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu firmy KREISEL-Technika Budowlana w Polsce, należącej do czołowych producentów chemii budowlanej na rynku polskim. Po studiach wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w rządowej agendzie wspierającej kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie w znanej niemieckiej firmie z branży budowlanej. Po powrocie do Polski założył wymienioną wyżej spółkę KREISEL. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Liderem Polskiego Biznesu BCC, Wielkopolanin Roku 2003, Mecenasem Polskiego Sportu 2005, nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ?Przedsiębiorczość? oraz wyróżniony statuetką Lidera Pracy. Poza Spółką KREISEL jest Wiceprezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Klubu Rotary Poznań, Past Prezydentem Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Kanclerzem Loży Wielkopolskiej. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada również certyfikat ?Prager Schule? tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczepan Gawłowski podczas pobytu na imprezie Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu na Starym Rynku ok. 10 lat temu, sam zwrócił się do jednego z naszych organizatorów?wolontariuszy i po krótkim wywiadzie zaproponował pomoc wręczając swoją wizytówkę. Od następnego roku logo firmy KREISEL nie znika z naszych publikacji, strony internetowej, plakatów jako, że z jego osobistej inicjatywy otrzymujemy niemal każdego roku,w niekiedy dwukrotnie w roku, wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy być organizatorami takich przedsięwzięć jak np. akcje charytatywne ?Serce dla Lwowa? i Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Dla niego także przyznanie Złotej Odznaki TML i KPW jest skromną formą wdzięczności ze strony Towarzystwa i Polaków zamieszkałych na Kresach, do których kierujemy nasza pomoc.

Po części oficjalnej zespół ?Chawira? z Krakowa przedstawił część swojego lwowskiego repertuaru.

fot. H. Dobias-Telesińska

   

fot. Hieronim Dymalski

Około południa na Starym Rynku w Poznaniu odbył się Jarmark Galicyjski i Piknik Lwowski. Kramy z wszelkim dobrem oblegane były przez Kresowiaków, Poznaniaków i turystów. Koncert rozpoczęła orkiestra dęta z Dopiewa, która przemarszem wokół Rynku poprowadziła zgromadzonych pod estradę, gdzie odbyła się pozostała część koncertu. Wszyscy świetnie się bawili. Byli gazeciarze z prasą kresową, zbierano datki na cele charytatywne Towarzystwa, dzieci otrzymywały baloniki w kolorach lwowskich z herbem Towarzystwa. Nieopodal Starego Rynku jeździł ?Wesoły Lwowski Tramwaj?. Na estradzie wystąpił zespół ?Chawira? z całym przygotowanym programem. Niestrudzony Marian Osada wystąpił z recytacją swych wierszy, poprowadził quiz, a nagrodą były tomiki jego wierszy. Kapela ?Wrocławianie? poderwała publiczność do tańca. Razem z nią publiczność także śpiewała. Najweselej bawiły się dzieci, które wypuszczały ogromne ilości baniek mydlanych. Pogoda dopisała, humory też. Tak zakończył się niedzielny Dzień Lwowa i Kresów.

fot. Wanda Butowska

 

W poniedziałek 21 maja 2018 r. w hallu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została otwarta wystawa fotografii ?Poznań-Lwów. Miasta kresowe?, zorganizowaną przez wiceprezesa poznańskiego Oddziału TML i KPW Janusza Furmaniuka. Wystawę otworzył Roman Łukawski z Biura Wojewody, który podkreślił, że obecna wystawa jest kolejną z wielu wystawą organizowaną przez nasz Oddział w gmachu Wojewody, którą włodarze Urzędu bardzo sobie cenią. Janusz Furmaniuk oprowadził zebranych po poszczególnych częściach: lwowska część prezentowała plansze z zabytkami Lwowa, a poznańska zawierała fotografie autorstwa Marka Kaczmarczyka przedstawiająca Poznań z lotu ptaka.

Po obejrzeniu wystawy, którą będzie można oglądać do 1 maja w godzinach urzędowania UW, zebrani przeszli do Sali Herbowej, gdzie wysłuchano wykładu dra Marka Rezlera nt. ?Poznań-Lwów. Miasta kresowe?. Prelegent porównał nie tylko położenie obu miast, ale także ich mieszkańców, tak skrajnie różnych od siebie, wspomniał o kadrze naukowej Lwowa, która zasiliła tworzący się przy ich znacznym udziale Uniwersytet Poznański, a później i innych uczelni Grodu Przemysława. Mówił o zależnościach politycznych przedwojennych miast kresowych. Wywiązała się dyskusja, zadawano pytania.

fot. Wanda Butowska

Część majowa Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu dobiegła końca. Na kolejną zapraszamy we wrześniu i październiku.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, Wanda Butowska, Andrzej Kuczyński

DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU

Szanowni Państwo!

Jak co roku tak i teraz organizujemy kolejne Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, na które serdecznie zapraszamy. Są to już XXI Dni, które przebiegać będą w kilku etapach.  Tematem przewodnim jest: „Poznań – Lwów. Kresy Polski”. Poniżej przedstawiamy program uroczystości:

XXI DNI LWOWA I KRESÓW w Poznaniu

organizowane przez

Towarzystwo Miłośników Lwowa i

Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Poznaniu

pod patronatem honorowym

Metropolity Poznańskiego

Abpa Stanisława Gądeckiego

Wojewody Wielkopolskiego

Zbigniewa Hoffmanna

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marka Woźniaka

Prezydenta Miasta Poznania

Jacka Jaśkowiaka

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

MAJ 2018 POZNAŃ ? LWÓW. KRESY POLSKI

20 – niedziela

godz. 09:00 ? Fara Poznańska, ul. Klasztorna – Msza św. w intencji Kresowian

godz. 10:30 ? Szkoła Baletowa, ul. Gołębia 8 – inauguracja XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu

godz. 11.00 ? 13.00 ? lwowski tramwaj ulicami centrum

godz. 11.00 ? 17:00 ? Stary Rynek – Jarmark Galicyjski godz. 12:00 ? 17:00 ? Stary Rynek – Piknik Lwowski

Program Pikniku:

12:00 – przemarsz orkiestry dętej z Dopiewa wokół Starego Rynku

13:00 – występ zespołu ?Chawira? z Krakowa

14:00 – występ zespołu ?Tyligentne Batiary? z Bytomia

15:00 – występ kapeli ?Wrocławianie? z Wrocławia

16:00 ? Wspólny śpiew, w tym nauka piosenek

21 ? poniedziałek

godz. 15:00 – hall Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 – Otwarcie wystawy ?Poznań i Lwów ? miasta kresowe? – Wystawa czynna w godzinach urzędowania UW do 1.06.2018 r.

godz. 15.30 ? sala Herbowa Urzędu Wojewódzkiego – Wykład

LIPIEC 2018 ? 75 ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI WOŁYŃ 1943

12.07. ? czwartek

od godz. 12:00 ? Kościół O.O. Dominikanów al. Niepodległości, Msza św., poświęcenie urny z ziemią z miejscowości kresowych, spotkanie z prelekcją

WRZESIEŃ 2018 ? SYBIR ? KATYŃ ? WOŁYŃ PAMIĘTAMY!

16 ? poniedziałek

? Msza św., złożenie hołdu pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru oraz spotkanie z prelekcją

PAŹDZIERNIK 2018 ? DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN

02.10 ? wtorek

godz. 18:00 ? Msza św. w kościele p.w. św. Małgorzaty na Śródce ? Zakończenie XXI Dni Lwowa i Kresów, spotkanie z prelekcją

(W lipcu szczegółowe wydanie programu na VII, IX i X.)

MECENAT

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

PATRONAT MEDIALNY

      

SPONSORZY

   

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE

6 kwietnia ? spotkanie wielkanocne.

Spotkanie wielkanocne ? poświęcone piosence poznańskiej. Chcieliśmy tym nawiązać do majowych ?Dni Lwowa?, których motywem jest temat: ?Poznań ? Lwów. Kresy Polski?.

Zaprosiliśmy wiele organizacji na to wspólne wiosenne świętowanie. Nie przyszło zbyt wielu.

Pan Bancewicz ze Związku Sybiraków powiedział, że Wielkopolska może tylko żałować, że po wojnie przyjęła tak niewielu wygnańców z Kresów.

Spotkanie prowadziła Katarzyna Kwinecka. Po powitaniach, Stanisław Łukasiewicz przedstawił historię świętowania, tradycje świąteczne z ich bogatą symboliką. Następnie Igor Megger krótko opisał zagadnienie ?piosenki o Poznaniu? z postulatem by bardziej popularyzować ten rodzaj twórczości regionalnej.

Jeszcze Katarzyna Kwinecka przedstawiła orkiestrę ?Zza Winkla?, która niedawno (w 2015 r.) obchodziła swoje 35.lecie. Piosenki bardzo żywe, dowcipne (również lwowskie), a na koniec ? oczywiście ?Hej sokoły? z salą.

Po koncercie wspólne zdjęcie i z przyjemnością zebrani zwrócili się ku kolorowym, dobrze zaopatrzonym stołom. Można było porozmawiać i posmakować ?

tekst: Wanda Butowska, foto: Jacek Kołodziej