XXIV DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN W POZNANIU

Dzień Jedności Kresowian

4 października:

Już po raz kolejny obchodziliśmy uroczyście ten dzień. To jednocześnie ostatnia część XXIV Dni Lwowa i Kresów: w kościele p.w. św. Małgorzaty na Śródce msza św. sprawowana przez ks. Jana Stanisławskiego w intencji Kresowian. Wzięli w niej udział członkowie większości stowarzyszeń o charakterze kresowo-kombatanckim z Poznania.

Po mszy spacerkiem do Sali na Ostrowiu Tumskim.

Pani Prezes powitała gości, a szczególnie lwowianki: Teresę Dutkiewicz, Halinę Makowską i Stanisławę Nowosad.

Pani Teresa Dutkiewicz jest tegoroczną laureatką wyróżnienia statuetką Lwa Semper Fidelis. Laudację wygłosiła Marta Markunina emerytowana dyrektor polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie, której Teresa Dutkiewicz jest absolwentką.

Teresa Dutkiewicz od wielu lat działa w Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, będąc jej wiceprezesem, a także redaktorem naczelnym pisma tej organizacji „Nasze drogi”.

Stanisław Łukasiewicz przedstawił Halinę Makowską, która kontynuuje dzieło Janiny Zamojskiej – utrzymywania polskiego dziedzictwa duchowego we Lwowie.

Pani Stanisława Nowosad jest lwowską poetką – jej tomik wierszy ,,Polska to najpiękniejsze słowo świata” wydany został z okazji XXIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Wiersze Pani Stanisławy wypływają prosto z serca i sercem komentuje bieżące „nasze” sprawy.

Wśród gości Teresa Masłowska reprezentowała Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego przekazując życzenia pomyślności dla Towarzystwa i Pani Dutkiewicz.

W trakcie spotkania jeszcze jedna prezentacja: okazało się, że członek naszego Towarzystwa Paweł Kuleszewicz i Agnieszka Szymańska, która uświetnia swym głosem nasze spotkania, zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi Semper Fidelis z nadania Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Ponadto Paweł Kuleszewicz, w czerwcu tego roku, otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – nadany przez Prezydenta RP.

Spotkanie było bardzo miłe – wypowiadali się goście, Tomasz Łuczewski odczytywał wiersze Stanisławy Nowosad oraz wygłosił prelekcję pt. ,,Wszyscy jesteśmy z Kresów”. Śpiewaliśmy piosenki lwowskie i wileńskie. W tzw. międzyczasie raczyliśmy się smakołykami stołu. Czas szybko minął.

6 października – dzień pełen wrażeń:

O 10.30 w Collegium Iuridicum Novum dziekan Wydziału Prawa i Administracji profesor Tomasz Nieborak z prezes Katarzyną Kwinecką otworzyli wystawę „Fotografie prof. dra hab. Tadeusza Cypriana sprzed 100 lat. Nieznane negatywy”. O historii „odkrycia” negatywów Tadeusza Cypriana z końca I wojny światowej opowiedział Robert Andre, artysta fotograf, kurator wystawy.

Szczegóły niezwykłej historii związanej z negatywami będzie można poznać w książce autora.

Po wystawie wysłuchaliśmy jeszcze dwóch bardzo interesujących wykładów: Moniki Piotrowskiej „Fotograficzne oko i reporterski słuch polskiego przedstawiciela w Norymberdze – Tadeusza Cypriana” – wykład biograficzny bogaty w zdjęcia rodzinne oraz prof. dra hab. Pawła Wilińskiego „Wkład prof. Tadeusza Cypriana w rozwój prawa karnego międzynarodowego”, bardzo ciekawe wątki procesu norymberskiego w świetle wspomnień i wypowiedzi prof. Cypriana.

Po południu „rodzinne” spotkanie w siedzibie Towarzystwa w Zamku z lwowskimi gośćmi przy ciasteczkach i kawie.

Nasza laureatka otrzymała list gratulacyjny od Marszałka Województwa, który odczytała prezes Katarzyna Kwinecka.

Panie opowiadały o swojej działalności we Lwowie. Pani Stanisława podpisywała pracowicie tomiki wierszy.

Było serdecznie, ale czas się rozstać – na pożegnanie wspólne zdjęcie.

Tekst: Wanda Butowska, Foto: Jacek Kołodziej

DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN 2021 R.

Podczas obchodów Dnia Jedności Kresowian w ramach Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu będziemy gościć cztery Lwowianki: panie: Marię Basza – z-ca red. naczelnego Nowego Kuriera Galicyjskiego, Teresę Dutkiewicz – z-ca prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, tegoroczną laureatkę Lwa „Semper Fidelis”, Halinę Makowską – kustosza pamięci miasta, Stanisławę Nowosad – poetkę lwowską i  pana Serhija Kamyka – osobę dobrze nam znaną i bardzo pomocną podczas akcji charytatywnych. Oprócz uroczystości wymienionych w zaproszeniach zapraszamy na spotkanie z gośćmi ze Lwowa w naszej siedzibie (p. 336 w CK Zamek) w środę 6 października o godz. 16.00. 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ZAPRASZA NAS NA BIGOS NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKI PO WIELKOPOLSKU

?W wigilię św. Katarzyny 24 listopada 1410 roku król Władysław Jagiełło przybył do Poznania do kościoła Bożego Ciała?
Pragnęliśmy z przyjaciółmi w tym szczególnym 2020 r. na naszej cyklicznej imprezie Bigos Nowogródzko-Wileński po Wielkopolsku okazale uczcić doniosłe wydarzenia:
– stulecie Bitwy Warszawskiej
– stulecie urodzin Jana Pawła II
– 40-lecie NSZZ ?Solidarność?
– oraz okoliczności sprzed 610 lat ukazane na karcie pocztowej.
Uzyskaliśmy patronat arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ? Metropolity Poznańskiego. W Jego imieniu 24 listopada 2020 r. o godz. 18.00 biskup Damian Bryl będzie sprawował liturgię w kościele p.w. Bożego Ciała.
Pragniemy – w warunkach wykluczających pełen zakres naszej planowanej uroczystości – przeżyć godnie zbliżające się spotkanie uczestnicząc w koncelebrowanej Mszy św. Chcielibyśmy w głębokiej duchowości być razem.
Wysłuchamy również naszych osobistych świadectw ? czym dla mnie był i jest pontyfikat naszego Ojca Świętego Jana Pawła II (czas wypowiedzi 2 min.).
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej jako współorganizator zabezpieczy kwestie sanitarne, porządkowe oraz blok świadectw.
Jest naszym głębokim pragnieniem i oczekiwaniem, aby spotkać się i uroczyście przeżyć te chwile.


Z Panem Bogiem,
w imieniu Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
Ryszard Liminowicz
Prezes

OPŁATEK U LWOWIAKÓW

W innej niż dotychczas scenerii świętowaliśmy Boże Narodzenie. Z uwagi na remont w CK Zamek tegoroczny Opłatek odbył się w lokalu ?Ogród Smaków Pani Marii? w budynku Uniwersytetu Otwartego UAM w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 78 (dawny Dom Partii). Przy odświętnie zastawionych stołach, na których ustawiono półmiski z rybą w galarecie, śledzie pod pierzynką, kutię pani Danusi Szwarc, barszcz z uszkami i różne słodkości, zasiedliśmy, by wysłuchać sprawozdania Jacka Kołodzieja, ilustrowanego fotografiami, z akcji charytatywnej ?Serce dla Lwowa?. Tegoroczna akcja nie obyła się bez przeszkód, bo autokaru z darami strona ukraińska nie przepuściła przez granicę. Relację z przebiegu akcji zaprezentowaliśmy wcześniej.

Początek spotkania opłatkowego to wręczenie Lwa Semper Fidelis za 2019 r. Tomaszowi Kubie Kozłowskiemu, przedstawicielowi Domu Spotkań z Historią z Warszawy, wybitnemu znawcy spraw kresowych, historii Kresów oraz ludzi stamtąd pochodzących. Odznakę trzydziestolecia Oddziału otrzymał także Adam Tiun. Były podziękowania dla szkół uczestniczących w zbiórkach darów, które odebrały nauczycielki z tych szkół oraz harcerzom.

Gościem uświetniającym swoim śpiewem nasze spotkanie była Maria Jaskulska-Chrenowicz, sopran, której akompaniowała Zdzisława Waliszewska. W repertuarze znalazły się utwory Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego oraz kolędy.

Przybył także przyjaciel naszego Oddziału ks. prałat Jan Stanisławski, poetka Teresa Tomsia, przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy, grupa starszych harcerzy z ZHP Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz inni goście. Podzieliliśmy się opłatkiem, życzyliśmy sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku. Wspólnie z harcerzami śpiewaliśmy kolędy.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej

WYBORY I OPŁATEK

Zarząd poznańskiego oddziału Towarzystwa  Miłośników Lwowa i Kresów Południowo ? Wschodnich w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia (sobota) o godz. 15.00  ( 15.15 w drugim terminie)  w lokalu ?Ogród Smaków Pani Marii? w budynku Uniwersytetu Otwartego UAM w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 78 (dawny Dom PartiiI) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na które uprzejmie prosimy o przybycie.

Po zebraniu, w tymże lokalu odbędzie się przy wigilijnym stole tradycyjne opłatkowe spotkanie, którego gościem będzie nagrodzony wyróżnieniem SEMPER FIDELIS pan Tomasz Kuba Kozłowski. Świętowanie umili nam  MARIA JASKULSKA – CHRENOWICZ, sopran, ZDZISŁAWA WALISZEWSKA, fortepian. W programie znajdą się utwory Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego oraz kolędy.

           Ponadto przypominamy o składkach, ich wysokość wynosi:

– osoby pracujące, w tym emeryci pracujący – 80,- (ok. 7,-/miesiąc)

– renciści, emeryci –   40,- (ok.3,5/mies.)

– osoby, które ukończyły 80 lat  – 20,- (ok1,7/mies.)

– osoby nie pracujące np. uczniowie – 1,-  (10 gr/mies.)

Wpisowe (opłata jednorazowa) dla wszystkich wstępujących do TML 20,- zł.

Wpłacać można w środę w p. 336 w ZAMKU albo na konto bankowe: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Będziemy wdzięczni za uregulowanie składek jeszcze przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Za Zarząd Wanda Butowska

SALON LWOWSKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY „PADEREWSKI ZAPOMNIANY TWÓRCA NIEPODLEGŁOŚCI?”

W niedzielę 17 listopada b.r. spotkaliśmy się w Salonie Lwowskim w Domu Polonii na Starym Rynku by uczcić 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Tematem spotkania był ?Paderewski, zapomniany twórca niepodległości??

Przybyłych przywitała wiceprezes Poznańskiego Oddziału TML i KPW Katarzyna Kwinecka.

Odśpiewaniem Hymnu Narodowego i toastem za Ojczyznę rozpoczęliśmy spotkanie.

Katarzyna Kwinecka pokrótce przedstawiła życiorys Ignacego Jana Paderewskiego i przypomniała, że 6 listopada minęła 159 rocznica jego urodzin (6.11.1860 r.). Urodził się w Kuryłówce na Podolu, wówczas znajdującej się w zaborze rosyjskim i wg kalendarza Juliańskiego było to 16 listopada. Tak więc spotkaliśmy się w wigilię jego 159 urodzin. Losy artysty były trudne. Wcześnie stracił rodziców, wychowywała go ciotka, sam by stworzyć rodzinę, której mu brakowało, wcześnie ożenił się z Antoniną Korsak, lecz żona zmarła przy porodzie pozostawiając mu niepełnosprawnego syna. Paderewski powierzając go przyjaciołom całkowicie poświęcił się muzyce. Wkrótce stał się znanym i bardzo cenionym na świecie kompozytorem i pianistą. Koncertował w całej Europie i Ameryce. W swojej 50-cio letniej karierze pianisty przemierzył ten kontynent aż 30 razy. Podczas jednej z tras dał 60 koncertów w 90 dni. Ten wielki patriota zawsze działał na rzecz Polki, nie był stronnikiem jakiejkolwiek partii.

Do twórczości kompozytorskiej, działalności pianistycznej oraz politycznej i filantropijnej odniósł się prelegent Tomasz Łuczewski. Podkreślił, że obecnie coraz częściej mówi się o znaczeniu Paderewskiego w procesie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. W barwny sposób opowiadał o życiu wielkiego artysty, kompozytora, pianisty, polityka i patrioty, który na swej drodze spotykał wiele wybitnych i znanych osób, był ulubieńcem pań, cieszył się względami wielu osób. Jedną z nich była Helena Modrzejewska, która w liście napisała: ?Paderewski gra tu z olbrzymim sukcesem. Kobiety szaleją za nim. Krytycy chwalą go bez granic. Jedyne, co krytykują, to jego wykonanie Beethovena i zbyt wielką szopę włosów. Ktoś z moich przyjaciół nazywa go chryzantemą, co bardzo trafnie określa jego głowę. Byłam na jednym z jego koncertów, naprawdę gra jak anioł. Prosto, wyraziście?. Paderewski był wybitnym wykonawcą utworów sławnych kompozytorów m.in. Fryderyka Chopina. W październiku 1910 r. we Lwowie, bardzo uroczyście obchodzono 100-lecie urodzin Fryderyka Chopina. Ignacy Paderewski na kilka dni przyjechał do Lwowa na I Zjazd Muzyków Polskich i Festiwal Muzyki Polskiej. We Lwowie została wówczas wykonana po raz pierwszy na ziemiach polskich jego Symfonia h-moll op.24. Podczas tych obchodów wygłosił słynną mowę: ?W Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano, barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki i szlachecki brzęk szabel naszych, kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń?.

Tomasz Łuczewski w bardzo interesujący sposób przedstawił także działalność polityczną Paderewskiego na rzecz Polski. Nie tylko jako premier Polski angażował się, także materialnie, w organizowanie pomocy dla walczących Polaków. Będąc bardzo znanym pianistą w Paryżu walczył o ustalenie granic Polski obejmujących Wielkopolskę i Kresy Wschodnie. Mówiono o nim, że ?wygrał Polskę na fortepianie?.

1 stycznia 1919 r. powiedział: ?Stronnictwo powinno być jedno – Polska, i temu jedynemu służyć będę do śmierci. Żadne stronnictwo z osobna nie odbuduje ojczyzny – odbudują ją wszyscy, a podstawa główna to robotnik i lud„.

Tomasz Łuczewski ciekawie odniósł się także do życia prywatnego Ignacego Jana Paderewskiego. Mówił o jego drugiej żonie z Rosenów 1. v. Górskiej Helenie Marii (1856?1934), działaczce społecznej, która przez wiele lat opiekowała się jego sparaliżowanym synem Alfredem. Helena miała ogromny wpływ na politykę męża. W okresie I wojny światowej organizowała pomoc dla ofiar wojny w Polsce i dla żołnierzy Armii Polskiej we Francji. Była inicjatorką powołania Polskiego Białego Krzyża, Polskiego Czerwonego Krzyża, współzałożycielką Towarzystwa Pomocy dla Inteligencji, fundatorką szkoły dla dziewcząt w Julinie. Była honorowym członkiem Związku Polek w Ameryce. W karierze pianisty pomagały Paderewskiemu kobiety, m.in. Helena Modrzejewska, które były zauroczone jego grą i urodą. Wokół siebie miał rzesze wielbicielek.

Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku. Pochowany został na cmentarzu wojskowym Arlington w Waszyngtonie. W 1992 r. jego prochy sprowadzono do Polski i złożono w archikatedrze św. Jana w Warszawie. Odznaczony był m.i. Wiuelką Wstęgą Orderu Orła Białego, Wielką Wstęgą Orderu Polponia Restituta i pośmiertnie Krzyżem Orderu Wojenne Virtuti Militari.

W swym testamencie napisał: ?Wszystkich, którym niechcący i niesłusznie sprawiłem przykrość lub też ich obraziłem mimowolnie – pokornie przepraszam, przyjaciołom serdecznie wdzięczny, do wrogów nie mam żalu. Krzywdy doznane, a doznałem ich wielu, po chrześcijańsku przebaczam. Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym, co myśląc jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, prowadzili i prowadzą Ojczyznę do zguby, a Naród do upodlenia?.

Po bardzo interesującej prelekcji nastąpiły śpiewy pieśni patriotycznych i wojskowych, które poprowadziła grupa starszych harcerzy z ZHP Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Uroczystość uświetniła rzeźba głowy Ignacego Jana Paderewskiego, dzieło Jerzego Sobocińskiego. Głos zabrała także poetka Teresa Tomsia. Czuło się podniosłą atmosferę, na koniec zaśpiewaliśmy ?My, Pierwsza Brygada?.

tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska

SALON LWOWSKI

Z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada serdecznie zapraszamy do Salonu Lwowskiego. 17 listopada (niedziela) o godz. 16.30 w Domu Polonii na Starym Rynku 51 prelekcję n.t. „Paderewski, zapomniany twórca niepodległości?„, wygłosi Tomasz Łuczewski. Wzniesiony zostanie toast za Ojczyznę oraz śpiewać będziemy pieśni patriotyczne.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW

WYSTAWA „KAŹŃ PROFESORÓW LWOWSKICH” W SZAMOTUŁACH

Wystawa pt. ?Kaźń Profesorów Lwowskich?, którą nasz Oddział wypożyczył z wrocławskiego IPN wzbudziła bardzo pozytywne komentarze, podkreślono szczególnie jej piękne wykonanie oraz ciekawość tematu. Kolejnym miejscem ?pobytu? wystawy był Zespół Szkół nr.2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

27 września 2019 r. członkowie naszego Oddziału koledzy Igor Megger, Michał Wojtasiak oraz Jerzy Moroz (nasz członek zamieszkały w Szamotułach) odwiedzili w/w szkołę i przybliżyli młodzieży tematykę wystawy. W czytelni szkoły, w której wystawiona była wystawa Igor Megger opowiedział młodzieży n.t. kaźni profesorów, wraz z podaniem informacji kim byli i jak przebiegło ich aresztowanie, egzekucja i zacieranie śladów zbrodni. Kolega Michał Wojtasiak opowiedział o naszym Towarzystwie oraz o obecnej sytuacji Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Prelegenci pokazali młodzieży jak ważne miejsce Lwów zajął w historii Polski. Szczególnie wspomniano dwóch wybitnych naukowców związanych ze Lwowem – prof. Rudolfa Weigla – odkrywcę szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, oraz prof. Ludwika Hirszfelda – odkrywcę grup krwi. Spotkanie odbyło się przy pełnej sali i wzbudziło zainteresowanie młodzieży.

Fakt, że wystawa znalazła się w Szamotułach jest zasługą dyrektora Zespołu Szkół nr 2, mgr Zygmunta Sługockiego. Dyrektor Sługocki od sześciu lat organizuje wyjazdy do Lwowa i na Kresy Południowo-Wschodnie. Zeszłego roku dołączył także do naszej akcji charytatywnej organizując zbiórkę darów w swojej szkole. Zainteresowanie tą tematyką wzięło się u niego stąd, że oprócz tego że jest historykiem, to cała jego rodzina pochodzi z okolic Podhajec. W gabinecie widać także co pana dyrektora interesuje najbardziej – na ścianach są m. in. wizerunki katedry łacińskiej i kościoła św. Elżbiety ze Lwowa. Wspólne tematy spowodowały, że dyskusja z panem Dyrektorem przebiegła w bardzo miłej atmosferze, okazało się także, że znał on osobiście naszego członka z Podhajec śp. Iwo Werschlera.

Pan Jerzy Moroz opowiedział o swoich wstrząsających wspomnieniach z dzieciństwa – co jest motorem do zorganizowania osobnego spotkania w szkole na ten temat. Z rąk naszych członków szkoła oraz pobliskie muzeum otrzymało nasze wydawnictwa, które wzbudziły zainteresowanie.

Poznański Oddział TML i KPW składa podziękowanie panu dyrektorowi Zygmuntowi Sługockiemu, za fakt, iż sam zapytał, czy szkoła może wypożyczyć wystawę oraz za wieloletnie budzenie zainteresowania tematyką kresową wśród swojej młodzieży, a jest to rzadkość w placówkach oświatowych, tym bardziej w wielkopolskich powiatach. Czyn ten jest tym bardziej godny pochwały.

tekst: Igor Megger, foto: z zasobów Szkoły

XXII DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU – PIKNIK LWOWSKI I JARMARK GALICYJSKI

Zakończyła się przedostatnia część XXII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Na Stary Rynek w Poznaniu w niedzielę 22 września 2019 r. przybyło wielu Kresowian i Wielkopolan, by w takt muzyki bawić się i weselić. Poznański Oddział TML i KPW przygotował specjały z regionów wschodnich, zaprezentowano wyroby cukiernicze. Można było spróbować lwowskich precli. Odbyły się konkursy z nagrodami. Harcerki i harcerze zbierali datki, które mają wesprzeć akcję charytatywną „Serce dla Lwowa”, organizowaną każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia, a adresowana jest do Polaków zamieszkałych we Lwowie i na Kresach. Było wiele atrakcji dla dzieci.

Całą imprezę prowadził artysta z Krakowa Wojciech Habela, który wielokrotnie uczestniczył w organizowanych przez nasz Oddział imprezach. Wojciech Habela jest z wykształcenia mgr sztuki, aktorem i muzykiem. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Krakowie, studiował na Uniwersytecie Śląskim ?Wychowanie Muzyczne? oraz na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Występował w wielu teatrach (Wrocław, Rzeszów, Kraków), w słuchowiskach radiowych w Ośrodku Polskiego Radia we Wrocławiu, pracował jako wykonawca i asystent reżysera, występował także w filmach. Pisze scenariusze do własnych spektakli teatralnych, recitali m.in. o tematyce lwowskiej (?Lwowskie Krajobrazy Serdeczne?). Wziął udział w XIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Jest członkiem Rady Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej ?Chawira? w Krakowie. Przewodniczy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego w Krakowie, jest laureatem II Ogólnopolskiego Festiwalu w 2008 roku (I miejsce w Kategorii Piosenki Lwowskiej i I miejsce w kategorii Bałaku Lwowskiego). Występował z recitalami i spektaklami w wielu krajach świata. Od 2012 roku cyklicznie występuje z solistami z Opery Krakowskiej w koncercie ?Gdybym był Bogaty?. Występuje na terenie całego kraju. W 2009 r. wydał płytę ?Lwowskie Krajobrazy Serdeczne?. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń – medal ?Pro Patria?, Krzyż 100-lecia Wymarszu I Kompani Kadrowej, medal 25-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, Złotą Odznakę TML i KPW, Złotą Odznakę za Zasługi dla Stowarzyszenia Kresowian, Medal Kościuszkowski ?In Memoriam?. Jest członkiem rzeczywistym Związku Artystów Scen Polskich.

Na początku wystąpiła Orkiestra Dęta ze Środy Wielkopolskiej wraz z zespołem mażoretek. Orkiestra Dęta w Środzie Wielkopolskiej istnieje od 1997 r. i tego roku po raz pierwszy wystąpiła publicznie z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, pod dyrekcją Kapelmistrza Orkiestry Macieja Madanowskiego. Od ponad dwudziestu lat orkiestra swoimi występami uświetnia obchody świąt państwowych, miejskich i kościelnych. Poza tym bieże udział w Przeglądach Orkiestr Dętych m.in. w Połczynie-Zdroju (2018), w Kleczewie (2019), zdobyła I nagrodę w kategorii ?Muzyka Marszowa?, II nagrodę w kategorii ?Koncert?, I nagrodę dla ?Najlepszego Solisty?, a występujący wraz z orkiestrą zespół Mażoretek zdobył I nagrodę dla ?Najlepszego Zespołu Mażoretek XXIX Regionalnego Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych O Kleczewską Wieżę?. Muzycy średzkiej orkiestry koncertowali również za granicą Polski m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech, Węgrzech oraz Czechach. Rozrastająca się orkiestra nieustannie doskonali swój warsztat muzyczny, który prezentuje podczas licznych występów i koncertów, reprezentując miasto i powiat – Środa Wielkopolska. Od czerwca 2018 roku Kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Środzie Wielkopolskiej jest Konrad Borycki, Prezesem Wojciech Siódmiak, Tamburmajorem Patrycja Maciejewska. Zespół mażoretek orkiestry prowadzony jest przez Patrycję Maciejewską oraz Angelikę Michalak.

Kolejnym zespołem, który wystąpił na estradzie na Starym Rynku był ?Kabaret Kresowy PAKA RYCHA?. Zespół powstał w kwietniu 2002 roku i od tego czasu prowadzi działalność artystyczną mającą na celu przypomnienie tym, którzy pamiętają i zaprezentowanie tym, którzy urodzili się później – historii i kultury Kresów Południowo-Wschodnich, a Lwowa w szczególności. Zespół w swoich programach prezentuje piosenki lwowskie i o Lwowie tworzone przed i po wojnie, piosenki i teksty własne o Lwowie, a także piosenki patriotyczne, harcerskie, turystyczne, biesiadne. Udziałem ?Kabaretu Kresowego Paka Rycha? jest kilka dużych premier widowisk zbliżonych do wodewilu: ?Wszędzie dobrze, we Lwowie najlepiej?, ?Piosenki lwowskie i naszych przyjaciół?, ?Znów idziemy przez Lwów?, ?Z Marianem Załuckim do Lwowa?, ?Zaproszenie do Lwowa?, ?Chodźmy do Stryjskiego Parku, jak za dawnych lat?, a także wiele programów estradowych. Zespół często koncertuje charytatywnie na imprezach okolicznościowych, festynach, dla osób niepełnosprawnych, w domach spokojnej starości itp. Lwowskie piosenki w wykonaniu zespołu przeniosły nas w świat przedwojennego Lwowa i Kresów.

Na koniec występów muzycznych zaprezentowała się Kapela ?Wiwaty? działająca w Pobiedziskim Ośrodku Kultury, odnosząca sukcesy z Zespołem Pieśni i Tańca ?Wiwaty?. Kapela uhonorowana została I miejscem na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach w 2017 r. i w Szreniawie w 2018 r. Koncertuje również samodzielnie jako odrębna grupa artystyczna. Zdobywała najwyższe laury na przeglądach kapel podwórkowych w Złotowie i w Pobiedziskach za program miejskiego folkloru lwowskiego ?Tylko we Lwowie?. Uczestniczyła w audycji ?Muzyka naszego podwórka? w TV Trwam na Nowy Rok 2010. Kapela wydała płytę – Muzyka naszego podwórka ? Piosenki lwowskie i poznańskie. Z okazji 45-lecia działalności artystycznej Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyznała zespołowi Statuetkę Hipolita i Certyfikat ?Najlepsze w Polsce?, a kierownikowi Andrzejowi Horbikowi Srebrny Medal ?LABOR OMNIA VINCIT? za krzewienie idei pracy organicznej.

W ramach Dni Lwowa i Kresów i w powiązaniu z wystawą „Kaźń profesorów Lwowskich – Wzgórza Wuleckie 1941”, która wystawiona była w hallu Cillegium Maius UAM przy ul. Fredry 10, w Domu Polonii na Starym Rynku odbyła się prelekcja Kamilli Jasińskiej z Wrocławia: „Kaźń profesorów lwowskich lipiec 1941”. Zainteresowanie wystąpieniem było bardzo duże. Prelegentka przedstawiła historię dramatu polskich uczonych ze Lwowa, przebieg zbrodni, a także późniejsze zdarzenia. Opowiedziała w jaki sposób Niemcy likwidowali dowody zbrodni. Przedstawiła boje o upamiętnienie tej zbrodni we Wrocławiu i we Lwowie. Do dzisiaj społeczność ukraińska, której studenci przygotowali dla Niemców listę polskich uczonych już w 1939 r., nie potrafi mówić prawdy o tamtych i innych zbrodniach na Polakach. Prawda, nawet bolesna, prowadzi do pojednania narodów.

Tegoroczne Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu zakończy Dzień Jedności Kresowian. 2 października 2019 r. o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji Kresowian w kościele św. Małgorzaty na Śródce, gdzie znajduje się wierna kopia obrazu Batki Bożej Łaskawej z Katedry Lwowskiej. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości spotkają się w salce parafialnej „Labolatorium Wiary” na Ostrowie Tumskim 17. Będzie to podsumowanie XXII Dni Lwowa, wręczenie wyróżnień z okazji XXX lecia Poznańskiego Oddziału TML i KPW oraz spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Warszawy, tegorocznym laureatem statuetki Lwa „Semper Fidelis”.  Serdecznie zapraszamy.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej

OTWARCIE WYSTAWY „KAŹŃ PROFESORÓW LWOWSKICH – WZGÓRZA WULECKIE 1941”

13 września 2019 r. w hallu Collegium Maius UAM przy ul. Fredry 10 odsłonięta została wystawa , która z inicjatywy Poznańskiego Oddziału TML i KPW oraz Wydziału Historycznego UAM, a zorganizowana przez wrocławski IPN, poświęcona martyrologii profesorów lwowskich, których 4 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Wystawę oglądać można od początku do końca września b.r.

Spotkanie otworzył historyk Igor Megger, który w imieniu Zarządu poznańskiego Oddziału TML i KPW powitał gości, m.in. posła Taderusza Dziubę, przedstawiciela Wojewody Wieklopolskiego Przemysława Terleckiego i przedstawicieli UAM. Na wstępie odniósł się do wydarzeń z przed 78 lat. Historia tamtej nocy była dramatyczna. Na podstawie list, z nazwiskami i adresami, przygotowanych przez studentów ukraińskich jeszcze przed wojną, oddziały niemieckie SS wtargnęły do wielu mieszkań naukowców lwowskich, skąd w brutalny sposób zabrano jego mieszkańców oraz osoby przypadkowo się tam znajdujące, np. Tadeusz Boy Żeleński. Zaprowadzonych na Wzgórza Wuleckie rozstrzelano, a ich mieszkania splądrowane i okradzione. Nie chciano powtórzyć sytuacji z Krakowa z 6 listopada 1939 r., gdzie podstępem zwabionych na Uniwersytet Jagielloński profesorów aresztowano i na skutek protestów świata naukowego całej Europy wypuszczono. W taki sposób Niemcy chcieli pozbyć się inteligencji polskiej, by osłabić cały naród. Zbrodnia lwowska nigdy nie została osądzona, a ich sprawcy za nią skazani. Niestety obecnie większości zwłaszcza młodych Polaków tamto wydarzenie jest mało znane. Jak o wielu sprawach lwowskich, tak i o zbrodni na Wzgórzach Wuleckich przez wiele lat nie wolno było mówić. Mimo to, po wielu trudach powatał pomnik we Lwowie, także we Wrocławiu, a lwowiacy uroczyście obchodzą każdą rocznicę i modlą się za ofiary tej straszliwej zbrodni.

Następnie Igor Megger oprowadził zebranych po wystawie, zatrzymując się przy każdej planszy. Część plansz przedstawiała Lwów w okresie walk o niepodległość i w okresie międzywojennym. Pozostałe plansze poświęcone zostały 31 profesorom lwowskim. Zawierają nazwiska, fotografie i opis kariery naukowej każdego z nich. Mamy nadzieję, że studenci przechodzący koło wystawy, zatrzymają się choć na chwilę i zapoznają się z historią polskich naukowców ze Lwowa, którzy poświęcili swe życie nauce polskiej, za co spotkała ich straszliwa kara.

Tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska