PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę dla członków i przyjaciół Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem był nowy (od 2021 r.) prezes Zarządu Głównego TML i KPW Adam Kiwacki. Z naszego poznańskiego oddziału uczestniczyli: prezes Katarzyna Kwinecka, Stanisław Łukasiewicz oraz Renata i Michał Wojtasiak.

Program rozpoczął się o godzinie 11-tej spotkaniem w Auli Jana Pawła II, gdzie zgromadziło się wielu uczestników pielgrzymki, członków Towarzystwa z różnych stron Polski. Wszystkich zgromadzonych uroczystym słowem wstępnym powitał prezes Kiwacki, który także zaprezentował główne kierunki działania TML i KPW. Dalej zebranie, połączone ze wspomnieniami, wręczeniem wyróżnień oraz częścią artystyczną, którą prowadził Wojciech Habela, znany aktor z Krakowa i członek Towarzystwa.

Potem, o godz. 13.30 w kościele głównym na Jasnej Górze, została odprawiona msza św. w intencji Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Homilię wygłosił o. Jan Poteralski. We mszy brały udział przybyłe poczty sztandarowe różnych oddziałów Towarzystwa oraz innych organizacji, a także uczniowie szkół mundurowych z Częstochowy. Podczas mszy wysłuchaliśmy pięknego śpiewu solowego artystki z zespołu Chawira, w tym na rozpoczęcie pieśni „Śliczna Gwiazda miasta Lwowa”.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy przeszli na Wały Jasnogórskie, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna ze złożeniem kwiatów przy tablicach na Wałach.

Po obiedzie w Domu Pielgrzyma ponownie udaliśmy się do Auli Jana Pawła II na koncert muzyki kresowej w wykonaniu Andrzeja Szczepańskiego, zespołu Chawira oraz zespołu dziecięcego „Promyki Krakowa”. Koncert prowadził Wojciech Habela.

Na zakończenie prezes Zarządu Głównego Adam Kiwacki dziękując za liczy udział wyraził chęć organizacji ogólnopolskiej pielgrzymki każdego roku.

Tekst i foto: Michał Wojtasiak

PIERWSZA 80-KA STASIA

19 kwietnia b.r., pierwszy raz od dwóch lat, znowu spotkaliśmy się w większej grupie. Pandemia skutecznie ograniczyła nasze cotygodniowe osobiste spotkania, choć nie spowodowała, że nasze działania się zmniejszyły. Nadal działaliśmy.

We wtorek spotkaliśmy się w CK ZAMEK w Sali Pod Zegarem, by podzielić się jajeczkiem z okazji Świąt Wielkanocnych. Jednocześnie tego dnia pod hasłem „Pierwsza 80-ka Stasia” świętowaliśmy jubileusz 80. urodzin Staszka Łukasiewicza, jego przypadające na początek maja imieniny oraz przyznanie Mu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Sala Pod Zegarem zgromadziła wielu członków naszego Oddziału oraz zaproszonych gości, wśród których byli p.p. Liminowiczowie z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, p.p, Śliwińscy z dawnej Restauracji Kresowej, przedstawiciel Sybiraków Marian Macutkiewicz, starszyzna harcerska i inni. Zebrani zasiedli przy świątecznie udekorowanych stołach.

Spotkanie rozpoczęła pani prezes naszego Oddziału Katarzyna Kwinecka, która powitała zebranych Kresowian oraz gości. Ks. kanonik Tadeusz Magas modlitwą rozpoczął świętowanie Wielkanocne.

Następnie przeszliśmy do honorowania Jubilata. Ciekawa prezentacja fotograficzna przygotowana przez Jacka Kołodzieja, którą swoimi wspomnieniami ubarwił Staszek, niezwykle zainteresowała i rozbawiła zebranych. Na fotografiach był kilkuletni Stasiu we Lwowie w swoim pierwszym samochodzie nieznanej marki, któremu towarzyszyła malutka siostra Alicja, byli dziadkowie wychowujący swoje wnuki, gdy ich mama wywieziona została na wiele lat na Syberię, a później trochę starszy Staszek jako uczeń i harcerz. Kolejne zdjęcia już w powojennej Polsce, to historia prywatnego życia Stanisława, kariera zawodowa i oczywiście działalność w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, m.in. akcje charytatywne.. Były gratulacje, przemowy, wystąpienia. Jubilat częstował nas wspaniałym tortem, szampanem i winem. Zebrani świetnie się bawili przy muzyce duetu z Zespołu Pieśni i Tańca Wiwaty z Pobiedzisk (piosenki lwowskie, wielkopolskie i harcerskie), śpiewie sopranistki Agnieszki Szymańskiej oraz dowcipnych wystąpieniach konferansjera, członka naszego Oddziału, Pawła Kuleszewicza. Humory wszystkim dopisywały, były nawet tańce.

Jubilatowi życzyliśmy 200 lat.

Tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA SYNA BOŻEGO WSZYSTKIM KRESOWIAKOM ORAZ SYMPATYKOM

ŻYCZY

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

SIOSTRY DOMINIKANKI Z CZORTKOWA

Szanowni Państwo, drodzy Kresowianie i ich miłośnicy !

Państwo Ukraińskie od przeszło miesiąca walczy twardo z przeważającymi siłami wroga, który to ich znienacka zaatakował. Sytuacja wojenna spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej i finansowej nie tylko Ukraińców, ale także Polaków mieszkających na terenach Ukrainy, których jeszcze przed bieżącymi wydarzeniami sytuacja i tak była ciężka.

Mniejszość polska mieszka także w pięknym Czortkowie na Podolu, mieście wielce zasłużonym dla historii Polski – to tutaj stacjonował pułk KOP, którym dowodził gen. Rowecki „Grot”, to tu w 1940 roku wybuchło powstanie przeciwko władzy sowieckiej, a o wcześniejszych losach miasta świadczą m.in. ruiny zamku, który pamięta oblegających go tatarów.

Ciężką sytuację Polaków tam mieszkających ratują różne stowarzyszenia, organizacje oraz kościół katolicki. Od wielu lat posługę w tym mieście prowadzą siostry dominikanki, które przy ul. Szopena, przy domu zakonnym,  prowadzą ochronkę dla dzieci, dbają o cmentarz oraz o osoby starsze. 

Udało się nam nawiązać kontakt z siostrami z zapytaniem, czego w obecnej sytuacji najbardziej potrzebują.

Oddaję głos s.  Marcelinie :

Bardzo dziękujemy za propozycję pomocy Czortkowianom, to ważne. Tym, z którymi mamy kontakt, tak w ciągu roku, jeszcze do wojny, zawsze powtarzamy, ze Polska o Nich pamięta…

My, jako dominikanki, pomagamy potrzebującym bez względu na wyznanie, czy narodowość jednak tą pomoc, która ma konkretne przeznaczenie tak rozdajemy. Obecnie dzięki pomocy, która dociera dla nas do Żółkwi mamy produkty, natomiast brakuje nam chemii gospodarczej. 

Nie mamy funduszy, żeby wykupić leki tym, którym nie starcza z emerytury. Możemy podać konto złotówkowe, wystarczy odpowiedni dopisek i otrzymujemy je tutaj na miejscu bez żadnych strat.

Natomiast interesowało by mnie, czy macie Państwo jakieś konkretne kontakty do ludzi mieszkających w Czortkowie, których mogłybyśmy dołączyć do tej pomocy. My staramy się wyszukiwać, ale mam świadomość, że nie do wszystkich docieramy. 

Szanowni Państwo

Podajemy Państwu konto  do wpłat podane przez siostry:

 20 1020 4405 0000 2302 0562 8187

Wpłaty proszę kierować tytułem pomoc charytatywna dla Polaków w Czortkowie, lub też jeśli ktoś chce by pomoc była kierowana bez względu na narodowość tytułem pomoc charytatywna dla Czortkowian.

Osoby chcące przekazać paczki z darami, podać nazwiska osób, które chcieli by aby siostry objęły pomocą lub też mają zapytania podajemy kontakt:

Siostry Dominikanki w Czortkowie – dominikankichortkiv@wp.pl

lub też z Towarzystwem Miłośników Lwowa w Poznaniu – tel. 728-252-793, mail: igor_mode@wp.pl

W załączeniu przesyłamy także kilka zdjęć, które obrazują prace sióstr. Na naszej stronie internetowej www.lwowiacy.pl, oraz na łamach „Głosów Podolan” na bieżąco będziemy informować Państwa o przebiegu i realizacji zbiórki.

Apelujemy także do środowisk kresowych, i osób prywatnych o nagłośnienie akcji.

Z kresowym pozdrowieniem

Siostra Marcelina – Zgromadzenie sióstr Dominikanek w Czortkowie

Igor Megger – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu

ZMARŁ DR ANDRZEJ KIERSZ

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w wieku 82 lat w dniu 26 marca b.r. zmarł długoletni członek poznankiego Oddziału Andrzej Kiersz.

Andrzej Kiersz urodził się w 1940 roku we Lwowie, jako syn lekarza (późniejszego profesora) Jana Kiersza. Prof. Jan Kiersz ojciec przed wojną pracował w szpitalu miejskim we Lwowie. W czasie wojny rodzinna Kierszów mieszkała w pałacu Arcybiskupów Lwowskich. W Poznaniu zamieszkali od 1945 r., dokąd Jan Kiersz ojciec przyszedł z II Armią WP.

Ś.p. Andrzej Kiersz poszedł w ślady ojca, ukończył medycynę – był wieloletnim pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej szpitala Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego.

Ś.p. Andrzej Kiersz był członkiem poznańskiego oddziału TML i KPW od początku istnienia Towarzystwa tj. od 1989 roku (tak jak i zmarły w 1991 r. jego ojciec). Brał aktywny udział w sympozjach przybliżających sylwetki naukowców ze Lwowa działających w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 kwietnia o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Zarząd poznańskiego oddziału TML i KPW

STANISŁAW ŁUKASIEWICZ ODZNACZONY MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Miło nam zakomunikować, że kolega Staszek Łukasiewicz – współtwórca, wieloletni wiceprezes i prezes naszego Oddziału, a obecnie jego prezes honorowy, odznaczony został przez prezydenta RP medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. Odznaczenie nadawane jest osobom żyjącym, które poprzez: pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Medal jest nawiązaniem do istniejącego w okresie II RP medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Kolega Stanisław Łukasiewicz otrzymał to zaszczytne wyróżnienie, jako jedyna osoba z naszego grona, za wieloletnią pracę w przypominaniu polskości Kresów Południowo-Wschodnich, a szczególnie za zainicjowanie i prowadzenie bez ustanku od ponad 30 lat akcji charytatywnej „Serce Dla Lwowa”.

Wręczenie odznaczenia odbyło się 30 marca br. w urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a koledze Staszkowi towarzyszyło liczne grono naszych członków.

Koledze Łukasiewiczowi składamy serdeczne gratulacje z powodu wyróżnienia i składamy podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz naszego Towarzystwa oraz w upamiętnianiu polskiej historii Kresów Południowo-Wschodnich.

Igor Megger – wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY POMOC DLA LWOWA

Szanowni Państwo,

członkowie Towarzystwa, przyjaciele, znajomi,

po zakończonej z powodzeniem akcji pomocy naszym podopiecznym, Polakom we Lwowie (relacja jest dostępna na naszej stronie: www.lwowiacy.pl) zmienia się charakter naszego zaangażowania.

W tej chwili, coraz więcej Polaków (uciekinierów ze Lwowa i okolic), którzy przybyli do Wielkopolski, zgłasza się do nas o pomoc w znalezieniu jakiegoś lokum (czasem na wynajem, czasem nieodpłatnie u ludzi dobrej woli). Myślimy też o tym, w jaki sposób możemy zaangażować się w niesienie pomocy w niedalekiej przyszłości. Nie dysponujemy wielkimi zasobami kadrowymi i finansowymi. Wiek naszych członków też już nie sprzyja bezpośredniemu zaangażowaniu się w pomoc uciekinierom. Ale coś przecież możemy zrobić. W tym celu tworzymy ,,bazę danych dobrego serca”. Zbierzemy w niej dane dotyczące oferowanej przez Państwa pomocy. W zależności od potrzeb, będziemy wiedzieć do kogo i o jaką pomoc się zwrócić. Jeżeli ktoś zechce pomóc, to poproszę o zwrotną informację mailem lub telefonicznie (508 395 836), podając swój numer telefonu, ze wskazaniem dzielnicy miasta i charakteru pomocy. Jeżeli ktoś widzi inną formę zaangażowania, a nie została ona wymieniona poniżej, to również prosimy o informację:

Obecnie przede wszystkim musimy się skupić na:

1. Udostępnieniu pokoju (osoba samotna/ matka z dzieckiem – ile dzieci/pies/kot/ bez zwierząt)

2. Mieszkania dla całej rodziny (udostępnienie czy wynajem)

3. Zaproszenie do siebie na obiad/kolację

4. Pomoc w znalezieniu pracy – chęć dania pracy jako np. pomoc domowa/niania/opieka nad starsza osobą/zatrudnienie w rodzinnej firmie itd.

5. Wycieczka poza miasto lub oprowadzenie po Poznaniu

6. inne

Pierwsze dwa punkty są pilne teraz. Pozostałe będą aktualne, gdy zorganizujemy większe spotkanie i bliżej poznamy zarówno samych uciekinierów przed wojną, jak i ich zapotrzebowania. Ale już musimy wiedzieć, na jaką skalę pomocy ze strony Państwa możemy liczyć, a co za tym idzie, jak szeroko możemy działać.

Pamiętajmy także o długofalowej pomocy naszym podopiecznym ze Lwowa. Możliwe, że w maju znów uda się wysłać do Lwowa pomoc materialną.

Jednocześnie stale zbieramy na kolejną akcję charytatywną. Pieniądze można wpłacać na nasze konto : 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455 z dopiskiem ,,Serce dla Lwowa”.

Przypominamy o informowaniu w swoim otoczeniu o duchowym wsparciu dla uchodźców z Ukrainy, jakim jest obraz Matki Boskiej Łaskawej – Lwowskiej, wystawiony w poznańskiej katedrze.

W każdą środę o 16.00 zapraszamy do naszej siedziby w Zamku ( pok. 336) na kawę/ herbatę, wspomnienia.

Mimo strasznych okoliczności przygotowujemy już dla Państwa Spotkanie Świąteczne (19 kwietnia) oraz Dni Lwowa i Kresów – Piknik Lwowski – 12 czerwca. Już teraz serdecznie zapraszamy do wpisania tych dat w kalendarze.

Z lwowskim pozdrowieniem

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW

NOWY – 156 NUMER – „GŁOSÓW PODOLAN” JUŻ DOSTĘPNY

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego 156 numeru kwartalnika „Głosy Podolan” biuletynu poznańskiego oddziału TML i KPW poświęconego tylko i wyłącznie byłemu województwu tarnopolskiemu, wraz ze stronami poświęconymi działalności poznańskiego oddziału TML i KPW. W numerze 156:

– Komunikat Poznańskiego Oddziału TMLiKPW z dnia 26 II 2022

– Tadeusz JÓŹKÓW (Milicz) – Moje wspomnienia (cz. IV – pierwsze spalenie Deryłoz)

– Bruno BROŻYNIAK (Wrocław) – Dzieciaki na wojnie. Wspomnienia czortkowianina (cz. III)

– Jerzy STOPA (Warszawa) – Mój Ojciec Józef (cz. IV – ostatnia)

– Bogusława DUSZKIEWICZ, Kazimierz ORLICZ (Bydgoszcz) – Wspomnienie o deportacji z Podola ze Strusowa pow. Trembowla do Kazachstanu (cz. II)

– Eugeniusz JAWORSKI (Żary) – Mieszkańcy pochodzenia żydowskiego w Kretowcach i Hrycowcach pow. Zbaraż

– Igor MEGGER (Poznań) – Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Busku (pow. Kamionka Strumiłowa) (cz. I)

– Jerzy MILLER (Poznań) – Zapomniani pisarze z Podola cz. II – Leopold Buczkowski

– Marek SZPYTKO (Poznań) – Wędrówki po Kresach (cz. IV – ostatnia)

– Igor MEGGER (Poznań) – Idzie nowe… – IX Zjazd wyborczy TML i KPW zakończył obrady

– Z ŻAŁOBNEJ KARTY : Ś.P. Anna Madej, Ś.P. Maria Ohde, Ś.P. Krystyna Adamczuk, Ś.P. Władysław Ostrowski, żegnamy zmarłych prenumeratorów, żegnamy zasłużonych krajan z naszego województwa

– Hanna DOBIAS-TELESIŃSKA (Poznań) – Żegnamy zmarłych członków TML i KPW w Poznaniu w 2021 roku

– Hanna DOBIAS-TELESIŃSKA (Poznań) – Działalność poznańskiego Oddziału TML i KPW w 2021 roku

– Stanisław ŁUKASIEWICZ (Poznań) – Sprawozdanie z przebiegu XXXVII akcji charytatywnej „Serce dla Lwowa” w 2021 roku

– REDAKCJA – Komunikat ws. statuetki „Semper Fidelis” na rok 2022,

– Rozwiązanie krzyżówki z nr 155

Osoby zainteresowane wersją papierową, oraz prenumeratą prosimy o kontakt pod nr 728-252-793, lub na adres e-mail igor_mode@wp.pl. Wersja cyfrowa jest bezpłatna.

Wersja elektroniczna znajduje się także pod adresem Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/599317/edition/511344/content?ref=struct

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania materiałów do następnych numerów- wspomnień, refleksji, artykułów historycznych, pożegnań.

W imieniu redakcji „Głosów Podolan”- Igor Megger Redaktor Naczelny

POMOC DLA LWOWA

Szanowni Państwo,

nasze dary dotarły w ubiegłym tygodniu na Ukrainę (konwój wyruszał z Rzeszowa). Poniżej prezentujemy zdjęcia, jakie otrzymaliśmy ze Lwowa, z miejsca, w którym zostały złożone, a następnie posegregowane. Przygotowano konkretne paczki dla każdego z naszych ,,podopiecznych” i już są rozdawane. Tym , którzy nie mogą sami chodzić, dary są dostarczane do domu.
Pieniądze, zebrane na pomoc Polakom we Lwowie również zostały już dostarczone na miejsce (25 tys.zł.). Nasza zaufana osoba, która koordynuje całą akcją we Lwowie rozdysponuje gotówkę wg potrzeb rozeznanych bezpośrednio w miejscu pomocy. Oczywiście otrzymamy, jako stowarzyszenie szczegółowy wykaz do kogo trafiły paczki i pieniądze.Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, co obliguje nas do rozliczania się w sprawozdaniach finansowych z każdej wydanej złotówki.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję z całego serca dziękujemy!

Zarząd TML i KPW o/Poznań

ZMARŁ JANUSZ SEKULSKI DŁUGOLETNI PREZES GNIEŹNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU TML I KPW

Na początku marca dotarła do nas smutna informacja, iż odszedł od nas Janusz Sekulski – długoletni prezes oddziału TML i KPW w Gnieźnie, z którym przez szereg lat współpracowaliśmy.

Zmarł Janusz Sekulski

Zmarły przez ostatnie ponad 25 lat działał jako prezes gnieźnieńskiego oddziału. W latach 90. Oddział organizował kolonie dla polskich dzieci z Ukrainy. Gnieźnieńskie koło przyjmowało je głównie ze Strzelczysk, Krysowic i Lipnik, gdzie także co roku zawożono dla potrzebujących rodaków dary ofiarowane przez mieszkańców naszego miasta.

W ostatnich latach oddział TML i KPW pod jego przewodnictwem inicjował gnieźnieńskie uroczystości upamiętniające m.in. rzeź wołyńską 1943-1944, obronę Lwowa 1918-1919 oraz mord polskich oficerów przez sowieckich oprawców w 1940 roku. Na murze kościoła pw. Trójcy od 2005 roku powstawało miejsce pamięci z ziemią przywiezioną z Katynia, przy której znajdują się tabliczki z nazwiskami mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, zamordowanymi na Wschodzie..

Janusz Sekulski przez wiele lat pracował w gnieźnieńskim Urzędzie Skarbowym na stanowisku zastępcy naczelnika, a ponadto był związany z gnieźnieńskim hufcem Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił funkcję komendanta. Od 1994 roku działał również w gnieźnieńskim oddziale Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, gdzie był też pierwszym wiceprezesem koła.

Janusz Sekulski zmarł 22 stycznia 2022 roku w wieku 80 lat. Pogrzeb odbył się w czwartek 27 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 na cmentarzu przy ul. Witkowskiej.

Igor Megger